การป้องกันโควิด 19
การป้องกันโควิด 19

วิธีป้องกันตัวเอง และสังคมจากโรคติดต่อโควิด-19

การป้องกันโควิด 19 การป้องกันตัวเองและสังคม ให้ห่างไกลจากการติดเชื้อ โควิด-19 เป็นมาตรการที่ประชาชนทุกคนควรที่จะทำ และให้ความร่วมมือ เพื่อช่วยป้องกันการติดเชื้อ และลดความเสี่ยงในการเกิดโรคได้ ยังลดการแพร่กระจายเชื้อในสังคมได้อีกด้วย ซึ่งมาตรการดังกล่าวสามารถทำได้ต่อไปนี้

การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และพฤติกรรมสุขภาพที่ดีอยู่ตลอดเวลา เป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ของร่างกายของเราให้สามารถต่อสู้กับโรคภัยต่างๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเป็นผลดีกับเรา การที่เรานั้นมีสุขภาพดีนั้นเอง โบนัสฟรี

การรักษาระยะห่างระหว่างของตัวเราเอง และผู้อื่น เป็นสิ่งที่ทุกคนควรทำ ไม่ว่าจะได้สัมผัสเชื้อหรือไม่ก็ตาม รวมถึงการหลีกเลี่ยงการจับมือ เลี่ยงการสัมผัสกัน การใกล้ชิดกัน ควรอยู่ห่างจากผู้อื่น เป็นระยะอย่างน้อย 1 เมตร เป็นต้นไป เลี่ยงไปในสถานที่แออัด หรือเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และสิ่งสำคัญที่สุดคือ การพักอยู่บ้านหากรู้สึกไม่สบาย การเว้นระยะห่างทางสังคม จะช่วยชะลอการกระจายของเชื้อ โควิด-19

การล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง ด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ หลังจากทำกิจกรรมต่างๆ เสร็จสิ้นแล้ว สามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อได้ดีที่สุด เป็นอีกวิธีหนึ่ง การเฝ้าระวังและสังเกตอาการตัวเองนั้นเป้นสิ่งสำคัญ นอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสแล้ว หากระหว่างสังเกตพบว่ามีอาการเข้าข่ายการติดเชื้อ ทำให้สามารถเข้ารับการตรวจ และรักษาได้ทันท่วงทีอีกด้วย

มาตรการป้องกันการติดเชื้อมนครั้งนี้ ไม่ใช่เป็นเพียงหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ หรือประชาชนคนใดคนนึงเท่านั้น แต่เป็นสิ่งที่ทุกคนพึงกระทำร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อทั้งต่อตัวเอง ครอบครัว คนรอบข้าง และ สังคม เกมส์สร้างรายได้

การป้องกันโควิด 19 และรับมือ

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า โควิด19 ที่กำลังระบาดอยู่ในปัจจุบันนี้ มีความรุนแรงเทียบเท่ากับโรคซาร์สมากที่สุด ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้เลย องค์การอนามัยโลกยังไม่สามารถหาที่มาของเชื้ออย่างชัดเจนได้ แต่ได้สันนิษฐานไว้ว่า อาจจะมาจากเนื้อสัตว์ป่าที่ซื้อขายอยู่ และปัจจุบันเชื้อไวรัสนี้ ยังสามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้แล้ว จากการ ไอ จาม หรือสัมผัส กับสารคัดหลั่งของคนที่ป่วย เราควรดูแลตนเองเพื่อให้ร่างกายห่างไกลจากเชื้อ ไวรัสโควิด 19 ในครั้งนี้ โดยมีวิธีการรับมือ ดังต่อไปนี้

1.) เชื้อไวรัสติดต่อผ่านทางลมหายใจ สารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำลาย ควรใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน

2.) เชื้อ ไวรัสโควิด 19 ติดต่อในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เนื้อสัตว์ เช่น เนื้อหมู เนื้อวัว ควรทานแบบสุกเท่านั้น

3.) ควรทานอาหารที่สุกแล้วทุกครั้ง งดอาหารดิบ และ เนื้อสัตว์ป่า

4.) หมั่นล้างมือ หรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ตลอดเวลา หลังจากการสัมผัสสิ่งต่างๆ

5.) ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่มีอาการ ไอ หรือ จาม

6.) หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด และมีผู้คนจำนวนมากมีมลภาวะเป็นพิษ

7.) งดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโรคระบาดเด็ดขาด

8.) ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก ถ้าไม่จำเป็น เพราะอาจจะเสี่ยงติดเชื้อได้

9.) ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ สิ่งอื่นๆที่ใช้ร่วมกัน

ถ้ามีอาการไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ ปวดหัว อ่อนเพลีย หายใจเหนื่อยหอบ ให้สวมหน้ากากอนามัย และรีบไปพบแพทย์ทันทีโดยเร้วที่สุด

วิธีป้องกันโควิด-19 เมื่ออยู่ในที่สาธารณะหรือขณะเดินทาง

1.) สวมใส่หน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลา และไม่สัมผัสพื้นผิวด้านหน้าของหน้ากากอนามัย เพราะอาจจะมีเชื้อโรคติดอยู่ได้

2.) หลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งของให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ หรือหากเลี่ยงไม่ได้ ก็ให้ฉีดแอลกอฮอล์ก่อนที่จะทำการสัมผัส หรือล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง หลังสัมผัสสิ่งของนั้น ๆ โดยเฉพาะลูกบิดประตู ปุ่มลิฟต์ มือจับประตู ราวบันได หรือ ราวจับของพาหนะที่ใช้เดินทาง เป็นต้น

3.) เว้นระยะห่างจากคนรอบข้าง 1 – 2 เมตร เป็นอย่างน้อย

4.) ตั้งสติยับยั้งตัวเอง ไม่ให้ยกมือขึ้นสัมผัสใบหน้าเด็ดขาด ดวงตา จมูก ปาก ระหว่างโดยสารบนรถสาธารณะ เสี่ยงต่อการได้รับเชื้อได้

5.) ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หลังจับ ธนบัตร เหรียญ หรือ บัตรโดยสารในการเดินทาง

6.) ล้างมือทันที หลังลงจากรถโดยสาร และ หลังจากถึงจุดหมายปลายทาง

7.) หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม ระหว่างการเดินทาง

วิธีป้องกันโควิด-19เมื่ออยู่ที่ทำงาน

1.) ทำความสะอาดโต๊ะทำงานทักครั้งและ แป้นพิมพ์ เมาส์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และวัตถุสิ่งของอื่น ๆ ที่ต้องสัมผัส และต้องใช้งานอยู่เป็นประจำ

2.) ล้างมือบ่อย ๆ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนการล้างมือบ่อย ๆ เข้าไว้ก็ถือว่าเป็นการป้องกันไวรัสที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งเบื้องต้น เราควรล้างมือหลังจากรับประทานอาหาร จับที่จับประตู หรือราวบันได ควรล้างมือให้บ่อยที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้

3.) พกเจลแอลกอฮอล์ติวตัวตลอดเวลา ในบางครั้งที่เรามีงานสำคัญ เช่น การประชุม การออกไปล้างมือด้วยสบู่ในห้องน้ำ อาจจะไม่สะดวกนัก จึงอาจจะใช้เป็นเจลแอลกอฮอล์แทนการล้างมือด้วยสบู่เพื่อลดความเสี่ยงได้

4.) งดการทักทายด้วยวิธีจับมือ ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสทางกายภาพที่ไม่จำเป็น

วิธีป้องกันโควิด-19 เมื่อกลับถึงบ้าน

1.) ล้างมือก่อนเข้าบ้านด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง หรือใช้สบู่ล้างมือ และถอดหน้ากากอนามัยอย่างระมัดระวัง พร้อมกับม้วนทิ้งลงถุงขยะอย่างถูกวิธี สำหรับหน้ากากผ้าให้ซักทำความสะอาดให้เรียบร้อย

2.) อาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้าทันที หลังจากล้างมือเสร็จ

3.) ทำความสะอาดสิ่งของต่าง ๆ ที่นำติดตัวออกไปด้วย เช่น กระเป๋า รองเท้า กุญแจ ก่อนเก็บเข้าที่ เนื่องจากเชื้อโรคอาจเกาะอยู่บนพื้นผิวของสิ่งของต่าง ๆ ของคุณ

4.) ทำความสะอาดโทรศัพท์มือถือ ด้วยแอลกอฮอล์ก่อนที่จะใช้งานทุกครั้ง

การปฏิบัติตัว ตาม วิธีการป้องกันโควิด-19 อาจจะไม่ได้ป้องกันได้ 100% สำหรับบุคคลที่ต้องออกนอกบ้านบ่อย ๆ แต่ถ้าเราไม่พาตัวเองไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง พื้นที่แออัด หรือสถานที่ที่คนพลุกพล่าน รับรองได้ว่า วิธีการเหล่านี้สามารถที่จะช่วยคุณ ให้ห่างไกลจากการได้รับเชื้อได้ จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อไวรัส โควิด-19 ได้อย่างแน่นอน

บทความแนะนำ