บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ครม.เคาะแล้ววันโอนเงิน สัปดาห์หน้ารอรับได้เลย จากกรณี ของเมื่อ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น คณะรัฐมนตรี ได้มีการอนุมัติ ในเรื่องของ มาตรการ เงินเยียวยา เร่งด่วนจากผลกระทบการ
แพร่ระบาด ของเชื่อไวรัส โคโรน่า โควิด -19 มาตรการเยียวยาที่สำคัญ ได้แก่ เราชนะ ม.33 เรารักกัน
คนละครึ่ง เฟส3 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ นั้นเอง และนอกจากนี้ รัฐได้แบ่งสวัสดีการ ออกเป้น 3 กลลุ่มดังนี้

1. กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.4 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสะสมจำนวน 15,461 ล้านบาท
2. ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน จำนวน 13.7 ล้านคน ยอดใช้จ่ายจำนวน 73,843 ล้านบาท
3. กลุ่มแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” (เราเที่ยวด้วยกัน-คนละครึ่ง) รวมถึงผู้ที่ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com จำนวน 16.8 ล้านคน ยอดใช้จ่ายจำนวน 115,724 ล้านบาท

สำหรับเราชนะ ทางคณะรัฐมนตรีได้ออกมายืนยันแล้วว่า จะได้รับเพิ่มอีก 2,000 บาท และเริ่มจ่ายงวดแรกในวันที่ 20 พฤษภาคม 64 และทั้งนี้ สำหรับประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ผ่าน แอป “เป๋าตัง” จะได้รับการโอนวงเงิน ในวันที่ 20 และ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 และสำหรับประชาชน ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน หรือประชาชนผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ พวกเขาจะได้รับการโอนวงเงิน ในวันที่ 21 และ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 โดยวงเงินสิทธิ์ ที่ได้รับสนับสนุนเพิ่มเติมดังกล่าว เรารักกันใช้ได้ถึงวันไหน สามารถใช้จ่ายได้ตลอด จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เพื่อความเข้าใจง่าย ไปดู และละหัวข้อกัน ดีกว่าว่า แต่ละโครงการ

โครงการเราชนะ (แอพ เป๋าตัง)
1. จะมีการโอนเงินเข้าแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง
วันที่ 20 พฤษภาคม 64 จำนวนเงิน 1,000 บาท
วันที่ 27 พฤษภาคม 64 จำนวนเงิน 1,000 บาท

ครงการเราชนะ (บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)
2. จะมีการโอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
วันที่ 21 พฤษภาคม 64 จำนวนเงิน 1,000 บาท
วันที่ 28 พฤษภาคม 64 จำนวนเงิน 1,000 บาท

ครงการเราชนะ (บัตรประชาชน)
3. โอนเงินเข้าบัตรประชาชน
วันที่ 21 พฤษภาคม 64 จำนวนเงิน 1,000 บาท
วันที่ 28 พฤษภาคม 64 จำนวนเงิน 1,000 บาท

โครงการ ม33 เรารักกัน
จะมีการโอนเงินเข้าแอป“เป๋าตังและบัตรประชาชน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท และจะได้รับ เพิ่มอีก 1,000 บาท. ในวันที่ 31 พฤษภาคม

นอกจากนี้ ภายในสัปดาห์หน้า ครม. เตรียมเสนอ คณะรัฐมนตรี สรุปความชัดเจน อีก 4 มาตรการ เพื่อโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบจาก เชื้อไวรัส โคโรน่า โควิด -19 ได้แก่ โครงการ “ยิ่งใช้ ยิ่งได้” / โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ / คนละครึ่ง เฟส 3 / โครงการ เพิ่มกำลังซื้อ ให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ และ มาตราการดังกล่าว เราจะสามารถเข้าร่วม ได้แต่ 1 แอ็ปเท่านั้น เท่ากับว่า 1 คน ต่อ 1 สิทธิ เท่านั้นเอง เรารักกันทบทวนสิทธิ์
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ยืนยันว่า จะช่วยเหลือทุกโครงการ และ ท่านนายก จะขยายระยะเวลา ของโครงการ ต่าง ๆ ออกไป ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้มากกว่า 8 ล้านคน ซึ่ง นายกจะมีการฟื้นฟู แลจะเร่งดำเนินการทันที เมื่อสถานการณ์ของโควิด -19 บางเบาลง โดยจะมีคณะกรรมการ “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” เป็นกลไกสาคัญ ภายใต้การติดตามของรองนายกรัฐมนตรีทุกคน

บทความแนะนำ