ประกาศเคอร์ฟิว คุมเข้ม ป้องกันโควิดระลอกใหม่
ประกาศเคอร์ฟิว คุมเข้ม ป้องกันโควิดระลอกใหม่

ด่วน ประกาศเคอร์ฟิว คุมเข้ม ป้องกันโควิดระลอกใหม่ เมื่อวานที่ 24 เมษายน ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เผยถึงการระบาดรอบนี้ จึงได้มีการเรียกหน่วยงาน ต่าง ๆ เข้ามาประชุม และ สำหรับคนที่ไม่ได้มีอาการ หรือ ต้องกันตัว จะมีการลดการกัดตัวจาก 14 วัน ลดหลือ กักตัว 10 วัน วันเท่านั้นนอกจากนี้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชาโพสต์เฟสบุ๊ค บนเฟสบุ๊คที่มีชื่อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา
เผยมาตรการให้เร่งแก้ปัญหา เตียงที่ไม่เพียงพอ จึงทำให้ผู้ป่วยโควิดตกค้างนอก รพ. ถึง 1,423 ราย และจะเร่งเพิ่มเตียง ส่งถึงมือหมอให้เร็วที่สุด และนายกได้ออกมาบอกว่า ตัวท่านนั้นได้ทราบถึงปัญหาที่ขึ้นในประเทศแล้ว ในเรื่องของการแพร่ระบาด ของ ไวรัสโคโรน่า โดยได้มีการออกมาโพส์ ว่า “พี่น้องประชาชนที่รักทุกท่าน ผมในฐานะนายกรัฐมนตรีและผู้อำนวยการ ศบค. ได้รับทราบปัญหาและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จึงได้เรียกประชุมกับหน่วยงานต่างๆอย่างเร่งด่วน และผมได้สั่งการให้แก้ปัญหาทั้งหมด ” จากที่นายกออกพูดนั้น เราได้ขอสรุปในเรื่องของการ ประกาศเคอร์ฟิว ดังนี้

 1. เน้นย้ำในเรื่องของการดูและผู้ป่วยทั้งหมด โดย ได้มีการประสานงานกับทางสาธารณะสุข ดังนี้
  1.1 ให้มีการเตรียมเตียงเพิ่มเติม และ เตียงที่จะเอามานั้น ต้องมีประสิทธิภาพเทียบเท่าโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยทุกคน และยังเร่งแก้ปัญหาเตียงเต็มในโรงพยาบาลกรุงเทพที่มีเตียงไม่เพียงพอ ด้วยการบูรณาการระบบส่งตัวผู้ป่วยกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อที่จะได้นำตัวผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล ในเขตปริมลฑล

  1.2 ผู้ป่วยที่ตกค้างอยู่นอก รพ. จำนวน 1,423 คน โดยวันนี้ จะเริ่มได้รับการติดต่อนัดหมายเพื่อนำส่งโรงพยาบาล ให้รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเรานั้นจะทำได้ ตามความเร่งด่วน ของอาการคนไข้แต่ละคน ทั้งหมดนี้นั้น จะต้องใช้เวลาไม่เกิน 2-3 วันนับจากวันนี้ อาการป่วย มีอะไรบ้าง

  1.3 แก้ปัญหาการเเครือข่ายในการ เชื่อมโยง ด้วยการเพิ่มเติมคนคอยผู้รับสาย โทรศัพท์ให้เพียงพอต่อจำนวนของคนที่โทรมาขอรับเตียงเพื่อเข้ารับการรักษา ที่เพิ่มขึ้น

  1.4 แก้ปัญหาการเชื่อมต่อระหว่างรัฐ กับ เอกชน ได้ประสานงานกัน ให้ได้โดยเร็วที่สุด โดยให้ปรับรูปแบบการคัดกรอง โดยไปคัดกรองที่โรงพยาบาลสนาม แทนที่จะโรงพยาบาลทั่วไป เพื่อลจะได้ ลดพื้นที่ ที่แออัด จากนั้นทางรัฐจะติดต่อเพื่อสอบถามอาการ ความรุนแรง และนัดเวลาไปรับมารักษา

  1.5 เพิ่มบุคลากรอาสาทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ จากทุกภาคส่วน รวมถึงภาคธุรกิจเอกชน มาช่วยงานในภารกิจต่างๆ
  1.6 หากสถานการณ์ระบาดรุนแรงขึ้น อาจพิจารณาเวลาในการกักตัวใน สำหรับผู้ไม่มีอาการ หรือ อาการน้อย จากที่กัก 14 วัน ให้เหลือเพียง 10 วัน และให้กักตัวที่บ้านอย่างเคร่งครัด และมีระบบติดตามการดูแล ซึ่งจะช่วยทำให้มีเตียงเพิ่มขึ้น จะช่วยลดภารกิจทางการแพทย์
 2. เรื่องการควบคุมสถานการณ์
  2.1 สั่งการให้ทุกจังหวัด เพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมสถานการณ์ ตามกลุ่มที่ได้แบ่งไว้ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจในการพิจารณายกระดับมาตรการการ ป้องกันโรค ได้มีการปิดสถานที่ต่าง ๆ และ เพิ่มเติมที่ ๆ จำเป็น
  2.2 พิจารณาความจำเป็นในการออกประกาศปิดสถานที่หรือกำหนดเคอร์ฟิวในบางพื้นที่อย่างละเอียดรอบคอบถึงผลกระทบต่าง ๆ

  โดยผมในฐานะผู้อำนวยการ ศบค.จะติดตามกำชับการดำเนินการทุกข้ออย่างเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตครั้งนี้ให้ลุล่วงไปให้ได้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทุกคนเป็นอันดับแรกครับ

ประกาศเคอร์ฟิว พื้นที่สีแดง มีจังหวัดไหนบ้าง

จังหวัด พื้นที่ สี แดง 18 จังหวัด พื้นที่สีแดง เริ่มมีมาตราการประกาศเคอร์ฟิว ตั้งแต่ 25 เมษายน 2564 นี้ สมาคมการค้าปลีกไทย ได้มีการปรับเวลาของการเปิด – ปิดห้าง เพราะ ตระหนักถึงความจำเป็นในการยกระดับมาตรการการเฝ้าระวังการระบาด ของโรค ไวรัสโคโรน่า โควิด – 19 เนื่องจากว่าสถานะการณ์ใน ประเทศไทยนั้น มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากกว่ารอบก่อน ๆ และ เกิดการระบาเป็น วงกว้าง จากข้อสรุป สรุปได้ว่า ในเขตพื้นที่สีแดง 18 จังหวัด จะมีการปิดห้าง ร้านค้าให้เร็วขึ้นกว่าเดิม ก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนดีกว่า ว่า มีจังหวัดอะไรบ้างที่ อยู่ใน พื้นที่สีแดงล่าสุด

จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่สีแดง
1. ชลบุรี
2. เชียงใหม่
3. กรุงเทพมหานคร
4. สมุทรประการ
5. ตาก
6. ภูเกต
7. ประจวบคีรีขันธ์
8. ปทุมธานี
9. สมุทรสาคร
10. นครปฐม
11. นครราชสีมา
12. สงขลา
13. อุดรธานี
14. นนทบุรี
15. สุพรรณบุรี
16. ขอนแก่น
17. สระแก้ว
18. ระยอง
มีประกาศเคอร์ฟิวดังนี้ ห้างสรรพสินค้า และ ศูนย์การค้า เปิด 11:00 – 20:00 น.
ร้านอาหาร และ ซุปเปอร์มาเกต เปิดได้จนถึงเวลา 21:00 น.
ส่วนร้านค้าสะดวกซื้อ จะให้บริการตั้งแต่เวลา 05:00 น. – 22:00 น.

บทความแนะนำ