ปรากฎการณ์ ราหูอมจันทร์
ปรากฎการณ์ ราหูอมจันทร์

ปรากฎการณ์ ราหูอมจันทร์ นั้น ตำนานมีว่า เมื่อครั้งเทวดากวนน้ำอมฤต เทวดาพยายามกีดกัน เพราะ ไม่อยากให้ เหล่าพวกอสูรนั้น ก็ได้ดื่มน้ำอมฤต แต่เพราะ พระราหู ได้กำเนิดเป็นอสูร ในตระกูลแทตย์ พระราหู ก็ได้ปลอม
ตัวเป็น เทวดา และทันใดนั้นเอง ก็ได้เล็ดลอดเข้าไปดื่มน้ำอมฤตได้สำเร็จ ทางฝ่ายพระอาทิตย์และพระจันทร์ ซึ่ง
ทั้ง 2 ตน นั้นเป็นเทวดาอยู่ในที่ประชุม เห็นว่า พระราหู เข้ามาแอบดื่ม น้ำอัมฤต จึงทูล กับพระนารายณ์ให้ได้ทราบ กับ สิ่งที่เกิดขึ้น ถึงดังนั้น พระนารายณ์กริ้วมาก ๆ จึงได้เอาวงจักรนั้น ขว้างใส่พระราหู ขาดออกเป็น
สองท่อน แต่ก็ไม่ตายเลย นั้นเป็นเพราะ ได้ดื่มน้ำอมฤตเข้าไปแล้ว ในส่วนของ ท่อนหัวนั้น กลายเป็นพระเกตุ
( ตำนานว่าพระเกตุมีลูกเป็นดาวหางและผีพุ่งใต้ อย่างที่หลาย ๆ คน คงเคยได้ยินกันมาบ้างแล้ว )

ตั้งแต่นั้นมา พระราหู ก็ได้ประกาศตนว่า จะเป็นศัตรูกับพระจันทร์ และ พระอาทิตย์ ทันทีทันใดเลย นั้นก็คือ พระราหู จะคอยจับพระจันทร์ และ พระอาทิตย์ เพื่อกินกิน หรือบางครั้ง ก็อมไว้ เพื่อเป็นการแก้แค้น พระจันทร์ และ พระอาทิตย์ ถ้าราหู อมพระจันทร์ เราจะเรียก ปรากฎการณ์นี้ เรียกว่า จันทรุปราคา แต่ถ้า ราหูนั้น อมพระอาทิตย์ เราจะเรียก ปรากฎการณ์นี้ว่า ว่า สุริยุปราคา ชาวบ้านเรียก “มีสูรย์มีจันทร์” หรือ “จัทนคราส สุริยคราส” และ ยิ่งกว่านั้น เมื่อตั้ง คำอธิฐาน พี่ชายทั้งสองก็แย่งตำแหน่งดี ๆ ไปเสียเกือบหมด คือ คนหัว ได้ขอธิษฐานว่า ขอให้ตนนั้น ได้เป็น พระอาทิตย์ และในส่วนของพี่คนรองนั้น ก็ได้ขอให้ตัวเองนั้น ได้เป็นพระจันทร์ และในส่วนของ น้อง คนสุดท้อง คิดไม่พี่ ๆ จึงรู็สึกโกรธ เลย ได้ขอธิษฐานว่า จะขอเป็นพี่ ของ พระอาทิตย์และ พระจันทร์ นั้นเอง และขอให้ ตนนั้นมีร่างกายใหญ่โต สามารถปิดบัง แสงพระจันทร์ และ แสงพระอาทิตย์ได้ และต่อมา ทั้ง 3 พี่น้องตายจากไป และก็ได้ ไปเกิดใหม่ ตามที่ตนนั้น ได้อธิษฐานไว้ น้องสุดท้องจึงไปเกิดเป็นพระราหูอมจันทร์ และยังคอยบังพระอาทิตย์ พระจันทร์ เป็นต้นมา นี่ก็คือ ตำนาน ความเชื่อโบราณของ ราหูอมจันทร์

และใน ประเทศจีนนั้น เชื่อว่าสัตว์ที่ กินดวงอาทิตย์นั้นคือ “มังกร” หรือบางตำนานก็บอกว่าเป็น “สุนัข”
จากสวรรค์ นั้นเอง และใน ประเทศเปรูนั้น เชื่อว่า “เสือพูม่า” มากลืนกินดวงอาทิตย์ แต่ในวันนี้ และในทางวิทยาศาสตร์ ปรากฎการณ์ ราหูอมจันทร์ นั้นก็คือ สุริยุปราคา เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ ปรากฎการณ์ นี้
จะเกิดขึ้น เมื่อ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก โคจรมาเรียงอยู่ในแนวเดียวกัน โดย มีดวงจันทร์นั้น อยู่ตรง
กลาง และ ในแต่ละปีนั้น สามารถเกิดสุริยุปราคา บนโลกใบนี้ ได้อย่างน้อย 2 ครั้ง สูงสุดไม่เกิน 5 ครั้ง 
สุริยุปราคา เต็มดวงเมื่อ พ.ศ. 2542 ที่ เห็นได้ในทวีป ยุโรป ทำให้สาธารณชน หันมาสนใจ สุริยุปราคา
เพิ่มมากขึ้น และ สุริยุปราคา มี 4 แบบ
1. สุริยุปราคาวงแหวน (annular eclipse) 
2. สุริยุปราคาเต็มดวง (total eclipse)
3. สุริยุปราคาบางส่วน (partial eclipse)
4. สุริยุปราคาผสม (hybrid eclipse)

วันนี้ แอดมีคาถา บูชาราหู มาฝาก

ตั้ง นะโม 3 จบ แล้วค่อยสวดต์ บทสวดต์ต่อไป

บทสวดบูชาพระราหู
กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิสังวิคคะรูโป อาคัมมะกินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ สัตตะธา เม
ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติกินนุ สันตะระมาโน
วะราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติสัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต
นะ สุขัง ละเภ พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ จันทิมันติ

บทสวด คาถา สุริยะบัพพา
กุสเสโตมะมะ กุสเสโตโต ลาลามะมะ
โตลาโม โทลาโมมะมะ โทลาโมมะมะ
โทลาโมตัง เหกุติมะมะ เหกุติฯ

บทความแนะนำ