ยิ่งใช้ยิ่งได้คือ
ยิ่งใช้ยิ่งได้คือ

ให้สิทธิ์ e-Voucher 7,000 บาท ยิ่งใช้ยิ่งได้คือ อะไร

นอกจาก คนละครึ่งเฟส3 แล้วที่กำลังจะเริ่ม เปิดระบบให้ประชาชน ที่ได้รับสิทธิ์ คนละครึ่ง ใช้จ่ายได้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 อีกหนึ่งโครงการ ที่จะเริ่มต้นใช้งานได้ และเข้ามากระตุ้น การจับจ่าย ของประชาชน ยิ่งใช้ยิ่งได้คือ การที่จะเริ่ม เปิดใช้สิทธิ์ได้ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เช่นกัน 

แต่ยังมีอีกหลายคน ที่ยังคงสับสน เกี่ยวกับรายละเอียด ของทางโครงการ และการใช้สิทธิของโครงการ จึงสรุปข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับโครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้ แบบรวบรัด แบ่งออกเป็น 5 ข้อ ดังต่อไปนี้

1.  ยิ่งใช้ยิ่งได้ คืออะไร มาดูกัน

ยิ่งใช้ยิ่งได้ คือ มาตรการ เยียวยาโควิด-19 จากรัฐ ที่สนับสนุนให้ประชาชนใช้จ่ายค่าสินค้าหรือบริการ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป ค่าบริการนวด สปา ทำผมทำเล็บ

โดยต้องใช้จ่ายเงินผ่านทาง G-Wallet บนแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 พฤศจิกายน 64 กับผู้ประกอบการ ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ติดตั้งแอพพลิเคชั่น ถุงเงิน ที่เข้าร่วมโครงการ โดยจะได้รับวงเงินสนับสนุน ในรูปของบัตรกำนัล อิเล็กทรอนิกส์นั้นเอง

วงเงินใช้จ่าย ที่จะนำมาคำนวณสิทธิ e-Voucher ไม่เกินจำนวนเงิน 60,000 บาทต่อคน ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณสิทธิ ต้องไม่เกิน 5,000 บาทต่อคน ต่อวัน และจะได้รับสิทธิ e- Voucher สะสมสูงสุด ไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลา ของการเข้าร่วมโครงการ  

 2. ใครมีสิทธิ์ร่วมโครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้

1. เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน ถูกต้องตามกฏหมาย

2.  มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

3. สามารถเปลี่ยนแปลงโครงการได้ 1 ครั้งผ่านแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2564

4. เริ่มลงทะเบียนได้วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 6:00 – 22:00 น.

5. ประชาชนใช้สิทธิได้ ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 เวลา 6:00-23:00 น.

6. ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

7. ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการ เพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 

8. ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการ คนละครึ่งเฟส3

3.  ยิ่งใช้ยิ่งได้ ซื้ออะไรไม่ได้บ้าง

สิ่งที่ซื้อได้ คือ จ่ายค่าสินค้าหรือบริการ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป ค่าบริการนวด สปา ทำผมทำเล็บ

สิ่งที่ซื้อไม่ได้ คือ สลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ บัตรกำนัล บัตรเงินสด และสินค้าหรือบริการที่เป็นการชำระ ค่าสินค้า หรือบริการล่วงหน้า

 4.  เงื่อนไขของการรับ e-Voucher สูงสุด 7,000 บาท

ยิ่งใช้ยิ่งได้จะสนับสนุน e-Voucher ให้ผู้ได้รับสิทธิโครงการ แต่ไม่ให้เป็นเงินสด ผู้ใช้สิทธิจะต้องจ่ายเงินตัวเองเพื่อซื้อสินค้า หลังจากนั้น จึงจะได้เงินคืนในรูปแบบ e-Voucher ทีหลัง ในมูลค่า ที่ลดตามยอดการใช้จ่าย

ซึ่งสิทธิ e-Voucher จะคืน เป็นวงเงินใน G-Wallet ทุกวันที่ 7 ของเดือนถัดไป โดยขยายระยะเวลาใช้จ่ายที่จะได้รับ e-Voucher จากเดิม วันที่ 30 กันยายน 2564 สิ้นสุด วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

 5. ยิ่งใช้ยิ่งได้ ใช้ยังไง ให้คุ้มค่า

โครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้ จะให้สูงสุด e-Voucher 7,000 บาทต่อคน เท่านั้น ซึ่งแต่ละคนจะได้รับ e-Voucher มากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับจำนวน ยอดใช้จ่ายนั่นเอง

สำหรับผู้ที่ต้องการได้รับ e-Voucher เต็มจำนวนเงิน 7,000 บาท จะต้องมีการใช้จ่าย สูงสุดประมาณ 60,000 บาท ต่อท่าน โดยจะต้องใช้จ่ายเงิน ซื้อสินค้าและบริการก่อน

หลังจากนั้นรัฐบาล จึงจะคืนเงินให้ 10-15% ของค่าใช้จ่าย จากสิ่งนั้นๆ โดยจะโอนเงินเข้าให้ใน G-Wallet ของท่าน ผ่านทาง แอพเป๋าตัง ทุกต้นเดือนถัดไป โดยเงินนี้จะไม่สามารถแลก ออกมาเป็นเงินสดได้เผื่อใช้จ่ายได้ แต่สามารถใช้จ่ายผ่าน เป๋าตัง ได้เพียงอย่างเดียว

บทความแนะนำ