ลงทะเบียนฉีดวัคซีน MODERNA
ลงทะเบียนฉีดวัคซีน MODERNA

ลงทะเบียนฉีดวัคซีน MODERNAW ได้แล้วที่ โรงพยาบาลธนบุรี หลาย ๆ คนคงสงสัยว่า วัคซีน Moderna คืออะไร ผลิตที่ประเทศไหน วันนี้เราก็มีคำตอบของเรื่องนี้ มาด้วย วัคซีน Moderna
เป็นวัคซีน ชนิด mRNA ซึ่งเป็นสารพันธุกรรม สังเคราะห์ขึ้นได้ในห้องปฎิบัติการ มีชื่อตามที่ศูนย์ควบคุมป้องกันโรค​ของ สหรัฐอเมริกา ว่า mRNA-1273 เป็นวัคซีนที่ ถูกคิดค้นโดย ประเทศ สหรัฐอเมริกา และ ชื่อ โมเดอร์นานั้น ตั้งตามชื่อบริษัทที่ผลิตนั้นเอง วัคซีน โมเดอร์นา จะมีส่วนช่วย
ให้ร่างกายสร้างโปรตีนที่เฉพาะเจาะจง กับไวรัสขึ้นมา และ กระตุ้นให้ร่างกายสร้าง Antibodies เพื่อทำลายไวรัสที่ จะเข้าสู่ร่างกายของเรา วัคซีนตัวนี้ ช่วยป้องกันไวรัส โควิด – 19 ได้ถึง  92 % กันเลย
จึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือก ของประชาชนที่อยากจะฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด – 19 ลงทะเบียนฉีดวัคซีน moderna

สำหรับการลงทะเบียนวัคซีน โมเดอร์นานั้น จองวัคซีน moderna รพธนบุรีโดยมีรายละเอียดคาดว่าพร้อมฉีดเดือน ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ วัคซีนโมเดอร์นาที่จะนำ เข้ามามีจำนวนจำกัด สำหรับผู้ที่ต้องการจองวัคซีน ทาง โรงพยาบาล จะมีการนัดชำระเงิน และ นัดวันเวลาฉีดผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์อีกครั้ง ท่านสามารถลงทะเบียนทาง ไลน์ หรือ สแกนคิวอาร์โค๊ด ก็ได้ และ บริการ การรับวัคซีน โมเดอร์นานั้น อยู่ที่ เข็มละ 2,000 บาท หลังจากที่ฉีก เข็มแรกเสร็จ อีก 30 – 45 วัน ถึงจะฉีดเข็มที่ 2 วัคซีน moderna ราคา

ลงทะเบียนฉีดวัคซีน
ลงทะเบียนฉีดวัคซีน

ลงทะเบียนฉีดวัคซีน มีเงื่อนไข ดังนี้

1. สตรีที่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์ ควรปรึกษาแพทย์เป็นรายบุคคลก่อน สตรีที่อยู่ระหว่างให้นมบุตร
2. ต้องเป็นผู้ที่อายุ 18 ปีขึ้นไป และ ผู้สูงอายุ
3. ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหอบหืด โรคปอด โรคตับ และโรคไต
4. ผู้ที่ต้องทำงาน ใกล้ชิดกับผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อ และ ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง
5. ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน ควรปรึกษาแพทย์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมก่อนรับวัคซีน
6. ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV เพราะอาจมีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อติดโควิด 19 และผู้ที่เคยติด โควิด – 19
7. ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน

โรงพยาบาล ที่สามารถไปลงเทียนวัคซีน โมเดอร์นา วัคซีนโมเดอร์นา
1. โรงพยาบาล ธนบุรี 1 / โรงพยาบาล ธนบุรี 2 / โรงพยาบาล ธนบุรี บำรุงเมือง
2. โรงพยาบาล ธนบุรี บูรณาการ จังหวัด ปทุมธานี / โรงพยาบาล ภัทร-ธนบุรี จังหวัด ปทุมธานี
โรงพยาบาล ราชธานี จังหวัด พระนครศรีอยุธยา และ โรงพยาบาล ธนบุรี อู่ทอง จังหวัด สุพรรณบุรี
3. โรงพยาบาล สิริเวช จังหวัด จันทบุรี / โรงพยาบาล สิโรรส จังหวัด ยะลา / โรงพยาบาล ราษฎร์ยินดี จังหวัด สงขลา / โรงพยาบาล ธนบุรี ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช / โรงพยาบาลธนบุรี ชุมพร จังหวัด ชุมพร / โรงพยาบาล อุบลรัตน์ ธนบุรี จังหวัด อุบลราชธานี / โรงพยาบาล ราชพฤกษ์ จังหวัด ขอนแก่น / โรงพยาบาล ร้อยเอ็ด ธนบุรี จังหวัด ร้อยเอ็ด / โรงพยาบาล กาฬสินธุ์ ธนบุรี จังหวัด กาฬสินธุ์ และ โรงพยาบาล ลานนา จังหวัด เชียงใหม่

ผลข้างเคียงของวัคซีน
1. อาจมีอาการ มึนหัว และ ปวดหัว
2. มีอาการ เจ็บ หรือ บวมบริเวณที่ฉีด วัคซีน
3. อาจมีอาการอ่อนเพลีย รู้สึกไม่ค่อยมีแรง
4. อาจมีอาการหนาวสั่น เหนือนจะ เป็นไข้

แต่ถึงอย่างนั้น วัคซีน Moderna ได้รับการตรวจสอบจากองค์การยาแห่งสหภาพยุโรป (European medicines agency: EMA) และเป็นไปตามเกณฑ์ที่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ (SAGE) จากองค์การอนามัยโลกตั้งไว้

บทความแนะนำ