ลงทะเบียน วัคซีนโควิด19
ลงทะเบียน วัคซีนโควิด19

ลงทะเบียน วัคซีนโควิด19 นอกจากหมอพร้อม มีที่ไหนบ้าง ทางเลือกใหม่

สถานการณ์การแพร่ระบาด ของ โรคโควิด-19 ระลอกที่ 3 การได้ฉีดวัคซีนโควิดดูจะเป็น ความหวังสำคัญ ที่น่าจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนส่วนใหญ่หรือประชาชนชาวไทย กลับสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาลงไปทุกวัน ให้กลับมาฟื้นตัวให้ดีขึ้ยอย่างรวดเร็ว 19 ลงทะเบียน วัคซีนโควิด19

เริ่มตั้งแต่ 1 พฤษภาคม  พ.ศ.2564 กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการเปิดให้ ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดฟรี ผ่าน LINE Official Account และ ผ่านแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” เวอร์ชั่น 2 นั้นเอง

และยังสามารถไปติดต่อ ได้ที่โรงพยาบาลที่มีประวัติการรักษา และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพื้นที่ที่ท่านพักอาศัยอยู่ได้อีกด้วย  เนื่องจากมีผู้ที่ได้ ลงทะเบียนหมอพร้อม เป็นจำนวนมาก จึงทำให้เกิดปัญหาลงทะเบียนไม่สำเร็จ เนื่องจากผู้คนใช้งานกันมาก เลือกโรงพยาบาลไม่ได้ รวมถึงความขัดข้องอื่นๆ

ตอนนี้เริ่มมีทางเลือก ให้ทุกท่านเพิ่มมากขึ้น โดยนอกจาก “หมอพร้อม” แล้ว โรงพยาบาลเอกชนหลายๆแห่ง ได้เปิดให้มีการลงทะเบียน รับวัคซีนโควิดทั้งภาครัฐและเปิดลงทะเบียนจอง “วัคซีนทางเลือกสำหรับภาคเอกชน” ผ่านลิงก์ของตัวเองได้ด้วย เป็นการเพิ่มความสะดวก และเพิ่มตัวเลือกให้แก่ประชาชน

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด ที่ไหนได้บ้าง

สำหรับช่องทางการ ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 มีด้วยกัน 3 ช่องทางหลักๆ มีดังต่อไปนี้

1.LINE OA หมอพร้อม ถือเป็นช่องทางหลักในการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 หรือแอดไลน์ “หมอพร้อม”

2.โรงพยาบาลที่มีประวัติรักษาอยู่ หรือสถานพยาบาลใกล้บ้านท่าน

3.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพื้นที่ เขตที่ท่านพักอาศัย

4.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

ลงทะเบียนแล้ว เมื่อไหร่จะได้รับ การฉีดซีน

การฉีดวัคซีนเข็มแรก สำหรับกลุ่มผู้อายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือ มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง เมื่อระบบตอบรับนัดแล้ว จะเริ่มฉีดได้วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ส่วนการฉีดวัคซีนเข็มแรก ของผู้ลงทะเบียนครั้งที่ 2 จะเริ่มใน วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ลงทะเบียนฟรี

โครงการ ไทยร่วมใจ ลงทะเบียนวัคซีนโควิดฟรีช่องทางใหม่ล่าสุด

กลุ่มที่ 1 เคยเข้าร่วมโครงการรัฐ เช่น เราชนะ คนละครึ่ง มาก่อน

1.ลงทะเบียนในแอปพลิเคชั่น เป๋าตังค์ โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่

2.ให้ท่านรอรับ SMS ยืนยันแจ้งผลการได้รับ วัคซีนโควิด-19

3.นัด วัน เวลา และสถานที่ เพื่อเข้ารับบริการฉีดวัคซีน

กลุ่มที่ เคยเข้าร่วมโครงการรัฐ หรือเคยเข้าร่วมแต่ลบแอปพลิเคชั่น “เป๋าตังค์

1.ให้ท่านลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์ www.ไทยร่วมใจ.com

2.รอรับ SMS ยืนยันแจ้งผลการได้รับวัคซีนโควิด-19

3.นัด วัน เวลา สถานที่ เพื่อเข้ารับบริการฉีดวัคซีนผ่านเว็บไซด์

กลุ่มที่ 3 ไม่มีสมาร์ทโฟน หรือ อินเตอร์เน็ต

1.ลงทะเบียนที่ร้านสะดวกซื้อ ที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่  7-11, Top Daily, FamilyMart และ Mini Big C เป็นต้น

2.นำบัตรประชาชน และโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้ ไปลงทะเบียน ช่วงเวลา 08.30 น. – 18.00 น.

โรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล ใดที่เปิดให้ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิดได้บ้าง

ข้อมูลวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2564 มีโรงพยาบาลที่เปิดให้ประชาชน เข้าไปกรอกแบบฟอร์ม ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด (COVID-19) ได้แก่

1.โรงพยาบาลเมดพาร์ค (MedPark Hospital)  พื้นที่เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีน COVID-19 ฟรี จัดสรรโดยรัฐบาล ที่โรงพยาบาลเมดพาร์ค สำหรับประชาชนชาวไทยที่มี อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ลิ้งค์ลงทะเบียนที่นี่ 

2.โรงพยาบาลวิมุต เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร มีการประชาสัมพันธ์ ให้มีการลงทะเบียนผ่าน หมอพร้อม ก่อน โดยเลือกสถานที่ฉีดวัคซีน เป็นโรงพยาบาลวิมุต จากนั้นค่อยลงทะเบียน ในลิงก์โรงพยาบาล ลิ้งค์นี้ ทางโรงพยาบาลก็จะแจ้งให้ผู้ลงทะเบียนทราบต่อไป หลังจากไ้ดรับข้อมูล

3.โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เปิดบริการ ฉีดวัคซีน COVID-19 ฟรี ให้กับกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยโรงพยาบาล และประชาชนทั่วไป โดยการลงทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลควรที่จะสุขภาพ แบบสอบถามใบยินยอมการฉีดวัคซีน พร้อมเลือกวัน และเวลา นัดหมายเข้ารับบริการผ่านระบบ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทางลิงก์นี้เท่านั้น ลิ้งค์ลงทะเบียนที่นี่  หลังได้รับข้อมูลทางโรงพยาบาลจะจัดสรรลำดับการรับวัคซีนแล้วจึงส่งข้อความ SMS ยืนยัน กลับไป 

สำหรับผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อนุญาตให้เฉพาะผู้มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป หรือผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ จำกัด 100 คนต่อวันโดยรับบัตรคิว 06.30 น. เป็นต้นไป

บทความแนะนำ