วัคซีนทางเลือก
วัคซีนทางเลือก

ล่าสุด เมื่อวันที่ 29 มิถุนายนที่ผ่านมานั้น ทางด้าน นายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย์ ก็ได้ออกมาเปิดเผยถึง
วัคซีนโมเดอร์นา ของโรงพยาบาล เอกชน เคาะแล้วราคาเท่าไหร่ หลังจากที่ วัคซีนโมเดอร์นา ก็เป็นอีกหนึ่งตัวของ วัคซีนทางเลือก ที่ ประชาชนนั้น ต้องการที่จะฉีดวัคซีนตัวนี้ เมื่อช่วงเวลา 13 : 00 น. นั้น ได้มีการ
สรุปถึงการประชุมว่า อัตราค่าบริการฉีด วัคซีนโมเดอร์นา จะอยู่ที่ เข็มละ 1,700 บาท ถ้า 2 เข็ม ก้จะอยู่ที่ 3,400 บาท นั้น ทั้งนี้ทั้งนั้น โรงพยาบาลเอกชนนั้น จะมีราคาอัตราเดียวกัน ทุกโรงพยาบาลของเอกชน และ ราคานี้ จะเป็นราคาที่ได้รวม ค่าบริการ ค่าประกัน และ วัคซีนไว้หมดแล้ว วัคซีนประเทศไทย

การจองวัคซีน โมเดอร์นานั้น จะเริ่มจองได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 จนถึง วันที่ 30 การกฎาคม เพื่อให้ทราบจำนวนที่แน่นอนของประชาชน ในการจองวัคซีน เพื่อที่ ทาง องค์การเภสัชกรรม จะได้มั่นใจ ในการสั่งจองวัคซีนโควิด-19 ของโมเดอร์นา และจะเริ่มเรียกเก็บเงินตั้งแต่ วันที่ 31 กรากฎาคม 2564 นั้นเอง

นอกจากนี้ ทางด้าน ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ก็ได้ทำการแถลง 5 จุดยืน เรียกร้องรัฐบาล ให้นำเข้าวัคซีนทางเลือก และทำการปรับความล่าช้า และ สร้างความโปร่งใส ซึ่งได้แถลงการณ์ ไปแล้ว มี 2 ฉบับด้วยกันต่อไปนี้ โควิด -19

1. รัฐบาลนั้น ควรใช้ความเพียรพยายาม เพื่อประชาชนของตัวเอง ในการจัดหาวัคซีน ต้านโควิด -19 ให้
มีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ ปริมาณ และ คุณภาพขออง วัคซีน ที่จะฉีดให้กับประชาชน เพื่อให้คนในประเทศสนั้น เกิดภูมิคุ้มกันโดยเร็วที่สุด และ รัฐบาล ก็ควรให้ความสำคัญกับ ความเสี่ยงของ การเกิดการระบาดของเชื้อ โควิด -19 และ เชื้อกลายพันธุ์ ซึ่ง โคโรน่านั้น มีอัตราการแพร่กระจายที่ไวขึ้นเรื่อย ๆ และ ทำให้ประสิทธิภาพของตัว วัคซีนนั้น ลดลง และไม่สามารถ ฆ่าเชื้อโควิดได้
โดยการที่ รัฐนั้นควรจะเร่งจัดหาวัคซีน โควิด-19 ที่มีคุณภาพ และ ประสิทธิผล ไวรัสกลายพันธุ์มาใช้ เพื่อให้มีภูมิคั้มกันโดยเร็วทั้งผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน และเพื่อทำการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ให้กับคนที่ได้รับวัคซีนเรียบร้อย
แล้ว แต่อาจยังไม่ป้องกันเชื้อกลายพันธุ์ โดยที่ จะมุ่งเน้นกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีนเป็น กลุ่มแรก วัคซีนทางเลือกราคา

2. รัฐบาลนั้น ควรใช้ความพยายาม และ เร็วที่สุด ในการที่ จะนำเข้าวัคซีนทางเลือกทุก ๆ ชนิด ที่ต้านไวรัสโคโรน่าได้ และ เป็นวัควีน ที่ผ่านองค์กรอนามัยโลกแล้ว และ ได้รับการอนุมัติ จากอย. โดยปรับกฎระเบียบ และระบบของราชการ ที่ทำให้การยื่นเรื่องวัคซีนนั้น มีความล่าช้า รวมถึง รัฐต้องให้การสนับสนุน การทำวิจัย ในเรื่องของ การพัฒนาวัคซีน และ ผลิตวัคซีนขึ้น ภายในประเทศของตัวเอง (ประเทศไทย) เพื่อให้ พี่น้อง ประชาชนนั้น ได้รับโอกาสทอง และ มีทางเลือก ในการเลือกวัคซีน ที่ตนเองเลือกได้ วัคซีนโควิด-19

3. รัฐบาลควร จะทำการบริหารจัดการ และ เร่งกระจายวัคซีน ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป มีความเป็นเป็นระบบ ระเบียบ
มีความโปร่งใส และ มีความซื่อสัตย์ ให้ประชาชนได้เห็น และต้อง ให้ความสำคัญการแพทย์ พยาบาล และ สาธารณสุข โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิผลประโยชน์ใด ๆ ทางการเมืองเด็ดขาด รวมทั้งต้องทำความเข้าใจ
กับเรื่องของวัคซันทางเลือก ที่ประชาชนนั้น มีสิทธิที่จะเลือกวันซีน ที่ดีต่อตัวประชาชนเพราะสถานการณ์ปัจจุบันนั้น การแพร่ระบาดในประเทศไทย มีการแพร่เชื้อออย่างรวกเร็ว และ ให้คำนึงถึง เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ ประชาชนนั้น ได้รับวัคซีน และ อย่าปิดบังความจริง กับการ บิดเบือนข่าว วัคซีนทางเลือกมีอะไรบ้าง

4. พี่น้อง ประชาชน ทุกคนนั้น ควรได้เข้ารับ การฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุด ทั้งที่รัฐบาลนั้น จัดหามาให้ และ ตัววัคซีนทางเลือกที่ประชาชนเลือด โดยที่ รัฐบาลนั้น ยังต้องให้ความสำคัญกับ เรื่องของมาตรการ การป้องกันโรค และ การแพร่เชื้อของโควิด -19 ได้แก่ การเว้นระยะห่าง 1เมตร-2เมตร เพื่อความปลอดภัย การงดเว้นกิจกรรมต่าง ๆ ที่อาจจะมีการรวมกลุ่มคนเยอะ ๆ ให้ทุกคนนั้นล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด อย่ามองว่าเป็นแค่โรค ที่รักษาได้ แต่ไม่ใช่ว่าจะรักษาแล้วหายได้ง่าย ๆ อย่างที่ได้ยินมา เซฟตัวเองอย่างเคร่งครัด ล้างเจลแอลกอฮอร์ บ่อย ๆ ถึงแม้ว่า คุณจะได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบแล้ว แต่ถึงอย่างนั้น มันนไม่ได้ป้องกัน 100 % เพราะวัคซีนทุกชนิดนั้น ป้องกันการเกิดโควิด-19 ก็จริง แต่ว่า ได้แค่ระดับหนึ่งเท่านั้น


5. สมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ ฯ พยาบาล ควรเข้ารับ การฉีดวัคซีนทางเลือก และ ต้องได้รับการฉีดไวที่สุด เพื่อที่จะได้มีภูมิคุ้มกัน และ ลดการเจ็บป่วย ลดการกักตัว ลดการนำเชื้อไปสู่ผู้ป่วย คนไข้ทุก ๆคน และลดการระบาดในสถานพยาบาล รวมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับแพทย์สาขาอื่น ๆ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนในการยอมรับวัคซีนโควิด-19

วัคซีนทางเลือก ในประเทศไทย

1. แอสตร้าเซนเนก้า
2. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
3. โมเดอร์นา
4. ซิโนแวค ประเทศจีน 

บทความแนะนำ