วัคซีนไฟเซอร์
วัคซีนไฟเซอร์

เปิดเอกสาร วัคซีนไฟเซอร์ กำลังมา ใครจะได้ฉีด

เมื่อ วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ที่ผานมา ผู้สื่อข่าว ได้ออกมารายงานว่า ที่ประชุมเฉพาะกิจ ร่วมระหว่าง คณะกรรมการด้านวิชาการ ตามพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 คณะอนุกรรม การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และ คณะทำงานวิชาการ ด้านบริหารจัดการ และศึกษา การให้บริการวัคซีน เมื่อ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่กรมควบคุมโรค เพื่อพิจารณาถึง แนวทางการให้วัคซีน Pfizer ของประเทศไทย โดยมีการ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ องค์ความรู้ องค์ความรู้ เกี่ยวกับ วัคซีนไฟเซอร์

เพื่อประกอบการ พิจารณา วัคซีน Pfizer โดย ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ นำเสนอประสิทธิภาพของวัคชีน Pfizer ในวัยรุ่น อายุ 12-15 ปี พบว่า มีภูมิคุ้มกันสูง ถึงพิจารณา 100% ซึ่ง มากกว่า วัยผู้ใหญ่

เนื้อหาเอกสารดังกล่าว ระบุโดยคาดว่า ประเทศไทย จะได้รับวัคซีนไฟเซอร์ ในเดือน กรกฎาคม จำนวน 1.5 ล้านโดส และ ในไตรมาสที่สี่ รวม 20 ล้านโดส

ที่ประชุมมีข้อเสนอเพื่อพิจารณา ได้แก่

1. กลุ่มเป้าหมายในการให้ วัคซีน ไฟเซอร์ ของประเทศไทย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

1.1 บุคคลอายุ ตั้งแต่ 12 – ต่ำกว่า 18 ปี

1.2 กลุ่มเสี่ยง ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน คือ ผู้สูงอายุ โรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์

1.3 KCW ด่านหน้า กระตุ้นภูมิคุ้มกัน (เข็ม 3)

2. จำนวนโดส และระยะห่าง ระหว่างเข็ม ที่เหมาะสม

3. มอบหมาย กรมควบคุมโรค ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ ในการจัดทำแนวทาง การให้เข้ารับวัคซีน Pizer บรรจุ ลงในแนวทางการ ให้ วัคชีนป้องกันโควิด 19 ฉบับปรับปรุง โดยผู้ร่วมประชุม มีความเห็น ที่หลากหลาย ในหลายประเด็น ดังนี้

3.1 Pizer ควรให้พื้นที่ ที่มีความเสี่ยง และระบาด 7 กลุ่มโรค ให้ไปแล้วทดแทนที่ขาด

3.2 ต้องแก้ปัญหา พื้นที่มีการระบาดหนัก และมีประชาชนป่วยตายเยอะ

4. อยากเสนอให้ boost เข็ม 3 ให้ กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า

5. ควรมียุทธศาสตร์ ในการสื่อสาร และ เป้าหมายที่ชัดเจน

6. เห็นด้วย กับการให้ วัคซีนป้องกันโควิด 19 ในกลุ่มที่ 2 และ 3 ส่วนกลุ่มที่ 1 สามารถรอวัคซีน จากการสั่งซื้อได้

7. วัคซีน mRNA  เป็นวัคซีน ที่ปลอดภัยมาก โดยเฉพาะ ในกลุ่มผู้สูงอายุ ควรเร่งฉีด ตามอายุโดยยังไม่เอา 7 โรคเกี่ยว อาจเริ่ม 75 ทั้งหมดก่อน

8. ขอให้กลุ่ม 2 ไม่ควรให้กลุ่ม 3

9. ขอให้กลุ่ม 2 และ BOOST กลุ่ม 3 ในพื้นที่ระบาด

10.ในขณะนี้ ถ้าเอามาฉีดกลุ่ม 3 แสดงว่า เรายอมรับรับว่า วัคซีนซิโนแวค ไม่มีผล ในการป้องกัน แล้วจะแก้ตัวยากมากขึ้น

11. ควรเอาอายุและช่วงวัยที่เหมาะสม สำหรับการเข้ารับวัคซีน ในครั้งนี้

12. คนท้องควรได้รับ mRNA ส่วนกลุ่ม 3 อาจรอ ข้อมูลอีกระยะหนึ่ง และ กลุ่มผู้สูงอายุ ในอายุที่จะกำหนดเช่น มากกว่า 70 ควรเป็น walk in ได้ ในที่ที่มีวัคชีนตัวนี้อยู๋ และสามารถฉีดให้ กลุ่มดังกล่าวได้

13. ควรให้วัคซีนเข็มที่ 3 กับ บุคลากรทางการแพทย์ เพราะมีความเสี่ยงที่สูงกว่า

14. ควรให้ผู้สูงอายุ 70 ขึ้นไป ควรที่จะได้รับการฉีดวัคซีนให้หมด

15. HCW เสียชีวิต 3 คน

16. เริ่มที่ กรุงเทพมหานคร เหมาะสมที่สุด เพราะ cold chain มีปัญหา

บทความแนะนำ