วันวิสาขบูชา 2564
วันวิสาขบูชา 2564

วันวิสาขบูชา 2564 ตรงกับวันพุธที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โดย ครม. ได้กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ และเป็น วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของไทย

สำนักงานพระพุทธศาสนา ได้ออกมากล่าวถึง ประวัติความเป็นมาของ วันวิสาขบูชา ไว้ว่า วันวิสาขบูชา เป็นวันที่สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกัน คือ ในวันเพ็ญ (ขึ้น 15 ค่ำ) เดือนหก หรือว่า เดือนเวสาขะ พระจันทร์เสวยวิสาขฤกษ์

วันวิสาขบูชา เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ได้เกิดขึ้นเมื่อ กว่าสองพันห้าร้อยปี ที่ผ่านมาแล้ว ในช่วงระยะเวลาที่ต่างกัน คือ

– ครั้งแรก เมื่อพระพุทธเจ้าประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ โอรสพระเจ้าสุทโธธนะ และ พระนาง สิริมหามายาแห่งกรุงกบิลพัสดุ์ โดยประสูติที่ป่าลุมพินีวัน ณ เขตแดนรอยต่อระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์ของฝ่ายพระราชบิดากับกรุงเทวทหะของฝ่ายพระราชมารดา
– ครั้งที่สอง เกิดเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะ ออกทรงผนวชได้ ๖ ปี พระชนมายุ ๓๕ พรรษา ได้ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นอรหันตพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ริ่มฝั่งแม่น้ำเนรัญชราประเทศมคธปัจจุบันคือที่ตั้งพุทธคยา
– ครั้งที่สาม เกิดเมื่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จดับขันธ ปรินิพพาน เมื่อพระชนมายุ ๘๐ พรรษา ณ เมืองกุสินารา

เหตุการณ์สำคัญทั้งสามประการนี้ เกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกัน ทางจันทรคติ ซึ่งนับวันขึ้นแรม ตามวิถีการโคจรของดวงจันทร์ เป็นหลักในการกำหนดวัน เดือนและปีซึ่งยังคงใช้กันมาอยู่จนถึงทุกวันนี้ ควบคู่กันไปกับการกำหนดวัน เดือน และปีทางสุริยคติ ซึ่งเป็นไปตามวิถีการโคจรของดวงอาทิตย์ นับเป็นเรื่องอัศจรรย์ซึ่งยังไม่เคยมีการประจวบ กันเช่นนี้แก่ผู้หนึ่งผู้ใด

กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธี วันวิสาขบูชา 2564 วิถีใหม่

ทางด้าน นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้ระบุไว้ว่า วันวิสาขบูชาปีนี้ตรงกับวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ 2564 และ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19 อย่างหนักในตอนนี้ ส่งผลให้การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาไม่ได้ในปีนี้ ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรกา รคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดการแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19 ในครั้งนี้

โดยเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชน ” อยู่บ้าน สร้างบุญ “ เรียนรู้ความสำคัญของ ” วันวิสาขบูชา “ และร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ตามแนววิถีใหม่ (New normal ) ในวันที่ 20 – 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ชมพิธี วันวิสาขบูชา ผ่านทีวีหรือสื่อออนไลน์

กระทรวงวัฒนธรรม ชวนพุทธศาสนิกชนสชาวไทย ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาที่บ้าน ( สวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรม ) และถวายเป็นพุทธบูชา อีกทั้งจะมีการบันทึกเทปพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเวียนเทียน ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์ เนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง NBT ในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ 2564 ช่วงเวลา 20.30 น. – 21.00 น. เป้นต้น

นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ ” วันวิสาขบูชา “ ผ่านสื่อออนไลน์ Application อยู่บ้านก็สามารถสร้างบุญได้เช่นกัน เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ ฟังคติธรรม ข้อคิด หลักธรรมคำสอน จากพระนักเทศน์ที่มีชื่อเสียง ท่องดินแดนพุทธภูมิ ชมสังเวชนียสถานที่เกี่ยวข้องกับวันวิสาขบูชา ร่วมเขียนปณิธานความดี จากการนำหลักธรรมคำสอนมาประพฤติปฏิบัติในทางที่ดี ถวายเป็นพุทธบูชา

วันวิสาขบูชาห้ามขายเหล้าทั่วประเทศ ฝ่าฝืนคุก 6 เดือน ปรับ 1 หมื่น

พล.ต.ต.ญาณพงศ์ โสมาภา ผบก.สท. ได้ออกมาย้ำผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชนทั่วไป วันพรุ่งนี้ เนื่องจากเป้นวันวิสาขบูชา ให้งดจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ 2564 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ต.ญาณพงศ์ โสมาภา ผบก.สท. กล่าวว่า ตามที่มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องแอลกอฮอล์ ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2558 ลง 5 ก.พ. 2558 ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา ยกเว้นการขายเฉพาะร้านค้าปลอดอากร ภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติเท่านั้น

ปีนี้ วันวิสาขบูชา ตรงกับวันพุธ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เพื่อให้บังคับใช้กฎหมาย ในวันสำคัญทางศาสนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง ทางด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ประกอบการร้านค้าต่าลๆ และประชาชน ให้งดจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ทั้งชนิดขายส่ง และขายปลีกทั่วราชอาณาจักร ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ทุกท่านปฏิบัติตนตามมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และทำตามมาตรการของทางสาธารณสุข ควรมี่จะสวมหน้ากากป้องกัน และเว้นระยะห่างทางสังคม หมั่นล้างมือ และพกแอลกอฮอล์เจล ในการเข้าร่วมทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา หรือจะใช้วิธีการสวดมนต์อยู่ที่บ้าน และเข้าร่วมทำกิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์ทดแทน

บทความแนะนำ