สงกรานต์ปลอดภัย ห่างไกล โควิด-19  COVID-19
สงกรานต์ปลอดภัย ห่างไกล โควิด-19 COVID-19

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ อาจจะเกิดการระบาดใหม่ของโรคไวรัส โควิด-19 อีกครั้ง ข่าวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ โรคระบาด covid-19 มีผู้คนสนใจจำนวนมาก จนลืมข่าวการเดินทางกลับต่างจังหวัด หรือภูมิลำเนาเดิมของผู้คน เทศกาลสงกรานต์ ปีนี้ ถึงแม้จะมีสถานการณ์ การระบาดของโรคไวรัส โควิด-19 แต่ยังไงรัฐบาลก็ยังคง มั่นใจและยังสามารถควบคุม โรคระบาด โควิด-19 สงกรานต์ปลอดภัย ห่างไกล COVID-19 เล่นเกมส์ อยู่บ้าน

 แต่ถึงยังไงก็คงต้องระวังการเดินทางกลับให้มากขึ้นภูมิลำเนาเดิมของเราให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมและยังคงเปิดโอกาสให้ต่างประเทศอื่น ๆ ปล่อยให้สามารถหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของโรค covid-19 เมื่อ วันที่ 11 เมษายนที่ผ่านมามีทั้งหมด 38 วันที่มีการออกคำสั่งให้กักบริเวณผู้คนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดที่ขยะจำนวน 14 วันอยู่บ้าน 14 วันไม่มีไรทำเจอกันได้ที่ JOKER123

รัฐบาลยังได้สินเชื่อศูนย์อำนวยการป้องกันและลดการกระทำของโรงเรียนวัดระยะปลอดภัยห่างไกล โควิด-19

ที่ผ่านมา ตั้งแต่ วันที่ 10 เมษายน 2564 ผ่านไป 2 วัน ได้ตรวจสอบสถิติของ อุบัติเหตุทางถนน ในช่วง 2 วัน ของการจัดการรณรงค์ เกิดอุบัติเหตุรวมทั้งหมด 705 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตรวมทั้งหมด 56 ราย ผู้บาดเจ็บรวมทั้งหมด 729 คน และ จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต  โควิด-19 วันนี้โดยรวม

มีทั้งหมด 40 จังหวัด โดยรวม

เทศกาลสงกรานต์ป้องกันตัวเองควรให้ไกลจากโควิด -19

  1. ควรที่สวมหน้าอนามัยทุกครั้ง สำหรับผู้ที่มีอาการไอหรือจาม เพื่อป้องกัน ไม่ให้ติดเชื้อที่ผ่าน จากทางลมหายใจ 
  2. ล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง เพื่อขจัดคราบเหงื่อ และ ไขมันที่ออกมาตามธรรมชาติ และสิ่งสกปรกอื่นๆ ด้วยเจลแอลกอฮอล์ 70% หรือล้างมือด้วยสบู่เหลวให้สะอาด
  3. หมั่นสังเกตุตัวเอง ตามคำแนะนำขององค์การควบคุมโรคสาธารณสุข  หากมีไข้สูงเกินกว่า   37.5 องศา หรือเกิดอาการ เจ็บคอ ไอแห้ง มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบเหนื่อย ควรพบแพทย์ ทันที
  1. ควรดูแล ควบคุมสุขอนามัยในบ้าน และเครื่องใช้ให้ถูกสุขลักษณะ  โดยการทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ และจัดบ้านให้มีอากาศถ่ายเท จะช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสได้

5. ไม่ควรใช้ของส่วนตัว ร่วมกับผู้อื่นเด็ดขาด เช่น ผ้าเช็ดหน้าส่วนตัว ผ้าเช็ดตา แก้วน้ำ จาน ชาม ช้อนส้อม เป็นต้น ควรแยกไว้เป็นของส่วนบุคคล โดยเฉพาะการดื่มหรือ ดูดน้ำจากภาชนะที่ใช้ร่วมกัน เพราะในบ้านเรา มีผู้ที่ติดเชื้อไวรัสด้วยสาเหตุนี้ จำนวนมาก จึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

6. ข้อควรระวังการออกกำลังกายหรือการเป่าข้อควรระวังการรักษาสุขภาพจิตให้แข็งแรงเหมือนสุขภาพกายอย่างดีที่สุดสงกรานต์ปลอดภัยห่างไกล COVID-19

จากสถานการณ์ตอนนี้มีเชื้อผู้ป่วย“ covid-19” เชื้อและพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น เชื้อแบคทีเรียจะช่วยให้ผู้ป่วยมีอาการคลื่นไส้อาเจียนได้รับ จากเชื้อแบคทีเรีย การไอจาม หรือเลียนแบบเรียงลำดับของคนที่มีคิวเราต้องมีวิธีการป้องกันให้ห่างไกลจากเชื้อ หารายได้จากการเล่นเกม ห่างเซื้อหลีเลี่ยง การสัมผัสจากผู้คน AUTOBET CASINO

เนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้มีเชื้อผู้ป่วย“ โควิด -19” ระบาดเป็นจำนวนมากและยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นซึ่งเชื้อไวรัสโควิด -19 จะทำให้ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ยังสามารถแพร่กระจายสู่คนได้ด้วยการไอจามหรือเทียบเคียงทำความสะอาดของคนที่ติดเชื่อหรือมีหลักฐาน COVID-19 เราควรมีวิธีการป้องกันให้ห่างไกลจาก เชื้อไวรัสโควิด -19 แบคทีเรียตัวนี้ให้ได้

ถึงแม้ว่าสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นมาก จนทำให้รัฐบาลได้ผ่อนผรนมาตรการควบคุมต่างๆ รวมถึงเปิดเรียนของโรงเรียนทั่วไปได้ปกติ

แต่อย่างไรก็ตาม การเปิดเรียนในครั้งนี้ได้มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแบบใหม่ มีข้อปฏิบัติตามต่างๆ เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัส โควิด-19 ระลอกใหญ่อีกครั้ง  กรมควบคุมโรค

ดังนั้นพื้นที่ต่างๆ ควรที่จะต้องเป็นพื้นที่ ที่มีปลอดภัย หรือเราควรลีกเลี่ยง การสัมผัส เพื่อให้ตัวเอาเอง ห่างไกลจากการได้รับเชื้อไวรัส โควิด-19 จากการสัมผัส covid-19 กลุ่มเสี่ยง สิ่งของต่างๆ หรืออยุ่ในพื้นที่ ที่มีผู้คนอาศัย อยู่จำนวนมาก มาสร้างรายได้จาก เกมส์ง่ายๆ

เราควร ล้างมือบ่อยๆ และพยายาม อย่าใช้มือสัมพัสบริเวณใบหน้า พยายามรักษา สุขภาพตัวเอง ให้เป็นนิสัย

ถ้าหากเรามีสุขภาพดี แน่นอนว่า อย่างน้อยร่างการของเราก็ยังมี ภูมิคุ้มกัน ประมาณหนึ่ง หรือถ้าโชคร้าย ถ้าตัวเราได้รับเชื้อขึ้นมา ร่างกาย ของเราก็ยังพอที่จะต่อสู้ กับเชื้อไวรัสร้าย COVID-19 ได้ดีกว่าคน ที่มีสุขภาพที่ ไม่ค่อยจะดี อย่างแน่นอน การดูแลสุขภาพตัวเอง เป็นเบสิก ขั้นพื้น สงกรานต์ปลอดภัย ห่างไกล COVID-19

พฤติกรรมเสี่ยง ต่อการแพร่เชื้อ หรือ ได้รับเชื้อไวรัส COVID-19

1.สุบบุหรี่มวนเดียวกัน กับ ผู้อื่น

2.ใช้ภาชนะ ร่วมกับผู้อื่น หรือ สิ่งของต่างๆ ที่ใช้ร่างกาย สัมผัส โดยมากที่สุด

3.การรับประทานอาหาร ร่วมกันกับผู้คน จำนวนมาก

4.การปารตี้ หรือ การดื่มสุรา หรือ อยู่ในพื้นที่ ที่มีผู้คนแออัด จำนวนมาก

5.พื้นที่ ที่มีคน ไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือสวมแบบผิดวิธี

6.ควรเว้นระยะห่าง อย่างน้อย 1-2 เซนติเมตร เป็นอย่างน้อง

เราควรที่จะหลีกเลี่ยง พฤติกรรม หรือ พื้นที่เสี่ยง เหล่านี้ ให้มากที่สุด เพื่อลดความเสี่ยง หรือห่าง ไกล การจากได้รับเชื้อไวรัส โควิด-19 เกมส์สร้างรายได้ ง่ายๆ

บทความแนะนำ