ออมสิน สินเชื่อสู้โควิด
ออมสิน สินเชื่อสู้โควิด

ออมสิน สินเชื่อสู้โควิด เลื่อน เปิดขอ สินเชื่อสู้โควิด’ผ่าน​’ MyMo​

ทางด้านธนาคารออมสิน ได้ออกมาแจ้งความคืบหน้า การขยายฐานผู้มีสิทธิ์ขอสินเชื่อสู้ภัย โควิด-19 ได้ตั้งเป้า เปิดสิทธิ์บน MyMo ให้ประชาชนได้ 2 ล้านราย สำหรับ พื้นที่สีแดงเข้ม 6 จังหวัด ช่วงเย็นวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ย้ำผู้ที่เคยกู้แล้ว ยังสามารถกู้อีกได้อีกครั้ง ออมสิน สินเชื่อสู้โควิด

นาย วิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน ได้ออกมาเปิดเผยว่า ธนาคารอยู่ระหว่างเร่ง ขยายฐานผู้มีสิทธิ์ ขอสินเชื่อสู้ภัยโรค COVID-19 ลงระบบแอปพลิเคชั่น MyMo ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทำการเร่งโดยเร็วที่สุด สำหรับพื้นที่สีแดงเข้ม 6 จังหวัดนั้น จะทำการขยายสิทธิ์เพิ่ม เป็น 2 ล้านราย ให้สามารถกดขอสินเชื่อ ได้ในช่วงเย็น ของวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และ ขยายเพิ่มเป็น 6 ล้านราย ทั่วประเทศ ภายในต้นสัปดาห์ถัดไป ซึ่งเร็วขึ้นกว่าแผนงานเดิม

ผู้ที่เคยกู้สินเชื่อตามมาตรการเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคไวรัส COVID-19 มาแล้วและกำลังระบาดหนักในปัจจุบัน เป็นวงเงินกู้ไม่เกิน 10,000 บาท ต่อราย และ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก วงเงินไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย จะมีสิทธิ์ขอกู้โครงการ สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ครั้งนี้ได้อีก โดยสามารถกดรับสิทธิ์ได้เช่นเดียวกัน จึงขอแจ้งให้ประชาชนโปรดติดตาม และกดเข้าแอปเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองได้ตามกำหนดเวลาที่แจ้งไว้ดังกล่าว

คุณสมบัติที่ธนาคารออมสินกำหนด ผู้ที่สามารถลงทะเบียนได้ 

หากไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนด จะไม่สามารถขอสินเชื่อในครั้งนี้ได้ โดยคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อที่ สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 จากธนาคาร ออมสิน กำหนด ได้แก่

1.ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป เท่านั้น

2.เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือ ผู้ประกอบการรายย่อย หรือ เป็นผู้มีรายได้ประจําของหน่วยงานเอกชนที่ได้รับผลกระทบกระทบจาก COVID-19 และพนักงานเอกชนเท่านั้น

3.ไม่เป็นผู้มีรายได้ประจํา จากภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ 

4.มีแอปพลิเคชั่น MyMo ก่อน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา

อีกหนึ่งเงื่อนไขสำคัญ คือ ผู้ที่จะลงทะเบียนได้จะต้องมีแอพฯ MyMo ก่อนวันที่ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ด้วย

ดังนั้นหมายความว่า ผู้ที่ไม่มีแอปพลิเคชั่น MyMo ก่อน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2564 จะไม่สามารถขอสินเชื่อได้ เนื่องจาก สินเชื่อสู้ภัยCOVID–19 จะต้องขอสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชั่น MyMo เท่านั้น

นอกจากนี้ การลงทะเบียนที่จะเริ่มต้นใน วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ซึ่งเลื่อน จาก วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2564  จะเป็นการเปิดให้ลงทะเบียน สำหรับเฟส แรกซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้า ในพื้นที่สีแดงเข้ม 6 จังหวัด เท่านั้น ส่วนลูกค้ากลุ่มอื่นๆ จะมีการเปิดให้ลงทะเบียน ภายในต้นสัปดาห์ถัดไป ตามเงื่อนไขการแบ่งช่วง ลงทะเบียนเป็น 3 เฟส มีดังนี้

ออมสินปล่อยสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 สามารถกู้เงินได้คนละ 10,000 บาท ผ่านแอปพลิเคชั่น MyMo เริ่มวันนี้เฟสแรกทีพื้นที่สีแดง 6 จังหวัด

ธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ระลอก 3 โดยเปิดให้กู้เงินได้สูงสุด 10,000 บาท ผ่านทางแอปพลิเคชั่น MyMo เท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

สินเชื่อออมสินสู้ภัยโควิด-19

1.วงเงินกู้ ไม่เกิน 10,000 บาท

2.อัตราดอกเบี้ยคงที่

3. ดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน

4.ระยะเวลาคืนเงินกู้ออมสิน ไม่เกิน 3 ปี ปลอดชำระเงินก้อน และดอกเบี้ย 6 งวดแรก

กู้สินเชื่อสู้ภัยโควิดเฟสแรก

สำหรับในระยะแรกของ โครงการที่จะเปิดให้ปล่อยกู้ จะเริ่มให้บริการแก่ลูกค้า ธนาคารที่เปิดใช้แอปฯ MyMo อยู่แล้วก่อน วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 9 ล้านคน โดยเริ่มจากลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ ที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม 6 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี ชลบุรี สมุทรปราการ และ เชียงใหม่ สามารถยื่นกู้ได้ทาง แอปพลิเคชั่น MyMo ใน วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

กู้สินเชื่อสู้ภัยโควิดเฟสสอง

หลังจากนั้น ในระยะที่สอง ทางธนาคารจะมีการขยายให้บริการลูกค้า ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ตามด้วยลูกค้ากลุ่มอื่นที่ยัง ไม่มีแอปพลิเคชั่น MyMo กำหนด สิ้นสุดระยะเวลาโครงการ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 หรือ จนกว่าจะครบจำนวนวงเงินที่โครงการได้กำหนดไว้

บทความแนะนำ