เปิดจอง วัคซีนชิโนฟาร์ม
เปิดจอง วัคซีนชิโนฟาร์ม

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจอง วัคซีนชิโนฟาร์ม 14 มิถุนายน 2564 นี้

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจอง วัคซีนชิโนฟาร์ม ได้ออกมาเปิดเผยขั้นตอนการ จองวัคซีนทางเลือก “ ซิโนฟาร์ม ”  วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เฟซบุ๊ก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เปิดผยรายละเอียดการจองวัคซีนทางเลือกยี่ห้อ “ซิโนฟาร์ม” ระยะที่ 1 สำหรับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ

ทางด้านขององค์กร และหน่วยงานสามารถลงทะเบียน แจ้งความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนโควิดตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ผ่านระบบออนไลน์ของทาง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป

ส่วนองค์กรที่เคยส่ง หนังสือแจ้งความประสงค์ มาแล้วก่อนหน้านั้น ขอให้ท่านดำเนินการลงทะเบียน เข้าระบบเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของตัวท่านเอง และลำดับจัดสรรโควต้า ไว้เพื่อจองคิวในการเข้ารับวัคซีน

รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

1. องค์กรต่าง ๆ และหน่วยงาน ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ ขอรับการจัดสรรวัคซีนโควิดตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ผ่านระบบออนไลน์ ของทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

1.1 ) เอกสารนิติบุคคลประกอบการยื่น แจ้งความประสงค์ขอรับจัดสรร วัคซีนตัวเลือก ผ่านระบบออนไลน์
หนังสือรับรองนิติบุคคล หุ้นส่วนบริษัทกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ ที่ออกให้ไว้ไ ม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จากผู้มีอำนาจลงนาม

หมายเหตุ : สำหรับองค์กรที่เคยส่งหนังสือแจ้งความประสงค์มาก่อนหน้านี้แล้ว ขอให้ท่านดำเนินการ ลงทะเบียนเข้าระบบ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและลำดับจัดสรรโควต้าของท่านได้เลย

2. คณะกรรมการบริหารวัคซีนตัวเลือก ตรวจสอบคุณสมบัติ และการจัดสรรโควต้า การกระจายวัคซีนตัวเลือก โดยใช้ระยะเวลา 5 วัน ทำการ นับจากวันที่ท่านได้ลงทะเบียน แจ้งความประสงค์ไว้

3. คณะกรรมการ บริหารวัคซีนตัวเลือก อนุมัติแจ้งจำนวนวัคซีน ที่ได้รับการจัดสรร ระบบจะส่งอีเมล์ แจ้งรหัสให้องค์กรหน่วยงาน เข้าล็อกอินเพื่อรับทราบจำนวนวัคซีน ที่ได้รับการจัดสรรมา วิธีการชำระเงิน รอบการจัดส่งวัคซีน และสถานพยาบาลที่ใกล้บ้านท่าน ให้บริการฉีดวัคซีนชนิดนี้

4. องค์กรและหน่วยงาน ทำสัญญาพร้อมชำระเงิน ตามเงื่อนไขข้อตกลงของทางเรา

5. องค์กรและหน่วยงานอื่นๆ อัพโหลดรายชื่อผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน ให้เข้าสู่ระบบของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และรอการกระจายวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ที่จะส่งไปยังสถานพยาบาล ที่ได้เลือกไว้ตามรอบการจัดส่ง ที่กำหนด
การเตรียมข้อมูลลงทะเบียน ก่อนการเข้ารับการฉีดวัคซีน สำหรับองค์กร และหน่วยงาน
5.1 ) เตรียมไฟล์รายชื่อ ผู้ที่จะเข้ารับวัคซีนตาม Format ที่ได้รับแจ้งจาก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
5.2 ) อัพโหลดรายชื่อผู้ฉีดวัคซีน เพื่อลงทะเบียนเข้าระบบตามโควต้าวัคซีน

6. ผู้ที่มีรายชื่อในระบบ เข้ารับการฉีดวัคซีน กับทางโรงพยาบาล ที่องค์กรได้เลือกประสานไว้ตาม วัน เวลา ที่กำหนดไว้

วันที่ให้บริการฉีดวัคซีน

สถานพยาบาลจะทำการบันทึกข้อมูล ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน โดยใส่รหัสบัตรประชาชน หรือสแกนคิวอาร์โค้ด เข้ามาในระบบราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

สถานพยาบาลจะทำการสแกนบาร์โค้ด วัคซีนเพื่อบันทึก lot number ยาให้กับผู้เข้ารับการฉีด

ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน จะสามารถเช็กข้อมูลการได้รับวัคซีนตัวเลือก ผ่านระบบ หมอพร้อม ของทางกระทรวงสาธารณสุขได้เช่นเดียวกัน

วัคซีน ซิโนฟาร์ม คืออะไร มาทำความรู้จักกันก่อนฉีด

ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) หรือชื่อจริงที่เรียกกันอีกแบบ คือ BBIBP-CorV  บริษัทนี้มีสองแล็บ 1 ที่อยู่ที่ ปักกิ่ง อีกที่อยู่ที่ อู่ฮั่น รายงานล่าสุด อย. ได้ขึ้นทะเบียน วัคซีนซิโนฟาร์ม ของปักกิ่ง ซิโนฟาร์มเป็น วัคซีนโควิด 19 อีกยี่ห้อหนึ่ง โดยมาจากรัฐบาลของประเทศจีน เป็นหนึ่งในวัคซีน ที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ขึ้นทะเบียนให้สามารถใช้ได้ ในกรณีฉุกเฉินเช่นเดียวกับ ไฟเซอร์หรือ โมเดอร์นา และ ยี่ห้ออื่นๆ 

ซิโนฟาร์ม ฉีดที่ไหนบ้าง

วัคซีนซิโนฟาร์ม ได้รับการอนุมัติ และมีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั้งหมด 41 ประเทศ ทั่วโลก และถือว่าเป็นวัคซีนที่ผลิตจากชาติตะวันออก ยี่ห้อแรกที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด และถูกใช้งานมากเ ป็นอันดับ 4 รองจาก ไฟเซอร์ โมเดอร์นา และ แอสตราเซเนกา 

ซิโนฟาร์ม เป็นวัคซีนประเภท เชื้อตาย (Inactivated)  เช่นเดียวกับ ซิโนแวค 

ซิโนฟาร์ม ฉีดทั้งหมด 2 โดส ห่างกันเป็นเวลา 3 – 4 สัปดาห์ 

ประสิทธิภาพเป็นอย่างไร 

จากที่ทดสอบ ในระยะที่ 3 รวมถึงผลการทดสอบทางคลินิก วัคซีนซิโนฟาร์ม ได้ระบุไว้ว่า มีประสิทธิภาพอยู่ราวๆ 79.34% ป้องกันการป่วยรุนแรงได้ 100% หากเจอกับสายพันธุ์แอฟริกาใต้ ประสิทธิภาพลดลงเฉลี่ย 1.6 เท่า สายพันธุ์อื่นๆ รอการทดสอบต่อไป 

ผลข้างเคียงของ วัคซีนซิโนฟาร์ม

อาการข้างเคียงที่อาจพบ หรือเกิดขึ้นได้ทั่วไป คือ อาการปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ปวดบริเวณที่ฉีด เคยมีรายงานโดย WHO ถึงอาการไม่พึงประสงค์ร้ายแรง 2 ครั้ง อาการมักปรากฏใน 1 – 2 วันหลังการฉีดนั้นเอง

บทความแนะนำ