โครงการ ไทยร่วมใจ
โครงการ ไทยร่วมใจ

โครงการ ไทยร่วมใจ เซ็นทร้ล 6 สาขา พร้อมฉีดวัคซีน

ศูนย์การค้า เซ็นทรัลทั้ง 6 สาขา ในกรุงเทพฯ เปิดพื้นที่พร้อม ฉีดวัคซีน สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนผ่าน โครงการ ไทยร่วมใจ และ ผู้ประกันตน ม.33 ภายใต้มาตรการคุม เข้มสะอาด และปลอดภัย

ทางด้านของ เซ็นทรัลทั้ง 6 สาขา เดินหน้าภารกิจระดับชาติ ร่วมมือกับทางกรุงเทพมหานครฯ ผ่านโครงการ “ ไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย ” ได้มีการกระจายวัคซีน ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ทั่วถึงกันที่สุด โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และภาคีเครือข่าย

ทั้ง 6 สาขา ทั่วกรุงเทพฯ สนับสนุนพื้นที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ประชาชนอย่างเต็มที่ ด้วยความพร้อมสถานที่เป็น Center of Life ของทุกชุมชน และการเดินทาง สะดวกสบาย

ทาง รัฐบาลไทย ออกมากระตุ้นให้ประชาชนได้รับวัคซีน อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว และสิทธิพิเศษมากมายจากร้านค้าชั้นนำ ภายในศูนย์ฯ เพียงแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนเพื่อรับส่วนลด

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลพลาซา, เซ็นทรัลเฟสติวัล, เซ็นทรัล ภูเก็ต และเซ็นทรัล วิลเลจ ลักชัวรีเอาต์เลตแห่งแรกของไทย เดินหน้าภารกิจสำคัญระดับชาติ ร่วมมือภาครัฐเปิดหน่วยความร่วมมือบริการ ฉีดวัคซีนโควิด-19

ให้กับประชาชนอย่างเป็นทางการที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ทั้ง 6 สาขาทั่วกรุงเทพฯ ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์ , เซ็นทรัล ลาดพร้าว , เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า , เซ็นทรัล บางนา , เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ และเซ็นทรัล พระราม 9 โดยประชาชน ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนในวันนี้ต้องเป็น ผู้ที่ได้ลงทะเบียนผ่านโครงการ ไทย ร่วมใจ ทั้งทางแอปพลิเคชัน เป๋าตัง รวมทั้ง ผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ได้ลงทะเบียนผ่านทางบริษัท ต้นสังกัดแล้วเท่านั้น

เป้าหมายของ กรุงเทพมหานคร และ สถานที่สำหรับการฉีดวัคซีน

ตามเป้าหมายของทาง กรุงเทพมหานคร ด้วยจุดแข็งของเราที่มี Location ของศูนย์การค้ากระจายอยู่ทั่วพื้นที่ เป็นจุดศูนย์กลางของแต่ละชุมชน ทำให้ประชาชน สามารถเดินทางมา รับบริการได้อย่างสะดวกสบาย พร้อมให้บริการสถานที่ ที่สะอาดปลอดภัย มีขนาดใหญ่ กว้างขวาง ไม่แออัด สามารถจัดการให้มี Social Distancing 100% พร้อมจัดหาอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และประสานงานอาสาสมัคร ของทุกหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข ได้ทำงานอย่างเต็มที่ ด้วยประสบการณ์เป็น ต้นแบบ ของการบริหารจัดการศูนย์การค้า ที่เป็นพื้นที่ฉีดวัคซีนมาแล้วทั่วประเทศ สำหรับประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ เราได้สนับสนุนพื้นที่ในศูนย์การค้า 6 แห่ง กระจายตามจุดต่างๆ มีดังต่อไปนี้

ศูนย์การค้า 6 แห่ง กระจายตามจุดต่างๆ มีดังต่อไปนี้

1.เซ็นทรัลเวิลด์ ( หน่วยบริการฉีดวัคซีน นอกโรงพยาบาลที่ดีที่สุดใจกลางเมือง )

หน่วยความร่วมมือบริการ ฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร – หอการค้าไทย เซ็นทรัลเวิลด์ – โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ณ centralwOrld LIVE ชั้น 8

หน่วยความร่วมมือบริกา รฉีดวัคซีนโควิด-19 สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน – โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ณ ลานหน้าศูนย์การค้า Square C-D

2.เซ็นทรัล ลาดพร้าว ( หน่วยบริการฉีดวัคซีน ในศูนย์การค้าแห่งแรกในกรุงเทพฯ )

หน่วยความร่วมมือบริการ ฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร – หอการค้าไทย เซ็นทรัล ลาดพร้าว – โรงพยาบาลรามาธิบดี – โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ณ Sky Hall ชั้น 3 ( ลานจอดรถ )

3.เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ( ต้นแบบการจัดระเบียบ Social Distancing ในศูนย์การค้า )

หน่วยความร่วมมือบริการ ฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกโรงพยาบาล เซ็นทรัลปิ่นเกล้า – วชิรพยาบาล ณ บริเวณลานชั้น 5

4.เซ็นทรัล พระราม 9

หน่วยความร่วมมือบริการ ฉีดวัคซีนโควิด-19 เซ็นทรัล พระราม 9 – สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน – โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ณ บริเวณลานจอดรถ ชั้น 6


5.เซ็นทรัล บางนา

หน่วยความร่วมมือบริการ ฉีดวัคซีนโควิด-19 เซ็นทรัล บางนา – สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน – โรงพยาบาลศิครินทร์ ณ Bangna Hall ชั้น B1

6.เซ็นทรัล อีสต์วิลล์

หน่วยความร่วมมือ บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร – หอการค้าไทย เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ – โรงพยาบาลปิยะเวท ณ อาคารจอดรถ ชั้น 1

บทความแนะนำ