ยื่นภาษีออนไลน์
ยื่นภาษีออนไลน์

อย่ารอช้าไม่รีบไม่ได้ได้แล้ว เหลือเวลาอีกแค่ 2 วันสุดท้าย เพื่อ ยื่นภาษีออนไลน์ ด้วยตัวเอง หลังจากที่ ทาง สรรพากร ได้เพิ่มเวลาให้กับ การยื่น ภาษี ปี 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ กรมสรรพากร สำหรับผู้ที่มีเงินได้ สามารถลงทะเบียน ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ รับรอง ไม่ยุ่งยากอย่างที่คุณคิด

ยื่นภาษีออนไลน์ สามารถทำตามได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ให้เราทำการเข้าเว็บไซต์ของ กรมสรรพากร เลือดเมนู ยื่นภาษีเงินได้ (บุคคลธรรมาดา) ปี 2563 และทำการสมัคร E-Filing เพื่อนที่จะได้เข้าสู่ระบบของ สรรพากร และ จะได้ทำการยื่นภาษีใน ขั้นตอนต่อไป

2. ทำการกรอกข้อมูล ในการทำเรื่องยื่นภาษีตั้งแต่สถานะ ผู้มีเงินได้ ข้อมูลการเงิน คู่สมรส และ การยื่นสถานภาพผู้มีเงินได้ โดยจะเป็นการกรอกข้อมูลในหน้าแรก นั้นเอง

3. ให้เราทำการเลือก ค่าลดหย่อนต่าง และ เงินได้ ในระบบนั้น จะมีการแสดงข้อมูลขึ้นมา ให้คุณนั้น ได้เลือกเงินได้พึงประมาณ และยังสามารถเลือก ค่าลดหย่ออน เงินได้ที่ได้รับการยกเว้น และ เรายังสามารถกดไปที่เครื่องหมาย ( ? ) เพื่อกูเงื่อนไขของ ตัวเลือกต่าง ๆ ได้อีกด้วย

4. หน้าบันทึกเงินได้ หน้านี้จะแสดงในส่วนของข้อมูล ที่เรานั้น ได้เลือกเอาในเบื้องต้น ในแผ่น
ที่ 2 ก่อนหน้านี้ โดยระบบนั้น จะทำการคำนวณถึง อัตราร้อยละ ตามแต่ละประเภท ที่เราทำการเลือกไว้ หรือ การหักค่าใช้จ่ายอัติโนมัตินั้นเอง / บันทึกข้อมูลการหัก ณ ที่จ่าย ถ้าหากว่าเราไม่มี ให้เรานั้น ใสเลข 00.00 ได้เลย และทำการบันทึกข้อมูล

5. หน้าทึนทึก การลดหย่อนภาษี หน้านี้นั้นจะทำการแสดง การลดหย่อนของภาษีนั้นเอง แต่ถ้าเกิดว่า ในหน้าที่ 2 เราไม่ได้เลือกในส่วนนี้นั้น มันก็จะไม่ปรากฎให้เราได้บันทึก และ สำหรับคนที่เลือกข้อนี้ไว้นั้น สามารถบันทึก จำนวนของเงิน การลดหย่อนภาษี ได้ไม่มีเกณฑ์กฎหมายกำหนด

6. ส่วนของ คำนวณภาษี ในส่วนนี้นั้น ระบบจะทำการบันทึกข้อมูล และ สรุปข้อมูล ภาษีเงินได้ และ ยกเว้น แต่ถ้าใครไม่มี ให้ใส 0.00 เอาไว้

7. ขั้นตอนต่อมานั้นก็คือ การยืนยันของการยื่นแบบ เมื่อเรากรอกข้อมูลจนมาถึง หน้า การยืนยันการยื่นแบบ ทางระบบ ก็จะทำการแสดง หน้า รูปแบบแสดงรายการภาษี เช่น ภ.ง.ด. 90 หรือบางที ก้จะเป็นแบบ ภ.ง.ด. 91 นี้ แล้วแต่กรณี ๆ ไป

8. ขั้นตอนสุดท้าย ใน การยื่นภาษีออนไลน์ นั้นก็คือ การตรวจสอบข้อมูล ในการยื่นแบบ
สุดท้ายนี้ ผู้ยื่นแบบการยื่นภาษีออนไลน์ ต้องทำการตรวจสอบข้อมูล ที่เราได้ทำการกรอก และ ทการตรวจให้แน่ใจว่า เรานั้น ได้กรอก ข้อมูล ลงไปครบหรือยัง เพื่อจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นภายหลัง เมื่อเรานั้นทำการตรวจเช็คเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เราทำการ กดไปที่ ยืนยันการยื่นแบบ เพียงเท่านี้ก็เป็นอัยเสร็จเรียบร้อย สำหรับการ ลงทะเบียน

ภาษีออนไลน์ ในส่วนประเภทของเงินได้ ที่ต้องเสียภาษี

เพื่อให้มีความเป็นธรรมต่อการคำนวณภาษี สามารภ แบ่งประเภทของ เงินได้ ที่ต้องเสียภาษี มีทั้งหมด 8 ประเภทด้วยกัน มีอะไรบ้างนั้น ไปดูกันเลย . .
1. ประเภทที่ ๑ ของเงินได้ จากการจ้างแรงงาน ยกตัวอย่างเช่น เงินค่าเช้า เงินที่คำนวณจากมูลค่า ของที่อยู่อาศัย เงินเดือน จากนายจ้าง ภาษีบุคคลธรรมดา 2564

2. ประเภทที่ ๒ ของเงินได้ จากตำแหน่งของงาน ยกตัวอย่างเช่น เงินอุดหนุนในงานที่ทำ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ค่านายหน้า

3. ประเภทที่ ๓ ของเงินได้ ค่าลิขสิทธิ์ และ เงินที่ได้รับจากมรดก เงินรายปี ภาษี 2564

4. ประเภทที่ ๔ ของเงินได้ เภทนี้จะเป็นในส่วนของ เงินปันผล ดอกเบี้ย เงินทุนการโอนหุ้นต่าง ๆ ยกตัวอย่าง ดอกเบี้ยต่าง ๆ ืั้งฝาก พันธบัตร ก้ต้องเสียภาษีตามกฎที่ได้กำหนดไว้ อยู่แล้ว ต่อมา ในส่วนขออง เงินปันผล เงินโบนัส และ เงินเพิ่มทุนของบริษัท นั้นเอง

5. ประเภทที่ ๕ ของเงินได้ จากการที่ เช่าทรัพย์สินและผลประโยชน์ ที่ได้จาก การที่เราผิดสัญญาเช้า และ ซื้อขาย นอกจากนี้ การให้เช่าทรัพย์สิน ก็ต้องเสียภาษีเหมือนกัน

6. ประเภทที่ ๖ ของเงินได้ จากวิชา ยกตัวอย่างเช่น วิศวกรรม สถาปัตยกรรม วิชากฎหมาย

7. ประเภทที่ ๗ ของเงินได้ จากการที่เรานั้นรับเหมาก่อสร้าง ทำบ้าน เรือน หรืออื่น ๆนั้นเอง

8. ประเภทที่ ๘ ของเงินได้ จากการเกษตร การพาณิชย์ธุรกิจของตัวเอง และ การขนส่ง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564

บทความแนะนำ