24 มิถุนายน
24 มิถุนายน

24 มิถุนายน รำลึกการเปลี่ยนแปลง ระบบการปกครอง ในช่วงเวลา ตี 4 ครึ่ง ได้มีการเคลท่อย และมีการจัดกิจกรรม รำลึกการเปลี่ยนแปลง ระบบการปกครอง กลุ่มราษฎร ได้จุดเทียน และได้มีการนำป้าย มาวาง เพื่อที่จะแสดงออกในเชิงสัญญษลักษณ์

ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ครบรอบ อภิวัฒน์สยาม 89 ปี และได้จัดกิจกรรมรำลึกถึง การเปลี่ยนแปลง ระบบการปกครอง ในปี 2475 ทั้งนี้ก็ยังมีประชาชน ประมาณ 200 กว่าคน ได้เข้าร่วมกิจกรรม ยืนยันดันเพดาน เพื่อร่วมกันต่อต้าน รัฐธรรมนูฐ ในปี 2560 ประชาชนยังได้ ติดป้าย ที่มีข้อความว่า

– 89 ปี อภิวัฒน์สยาม
– ประเทศนี้เป็นของราษฎร
– ราษฎรทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเสมอกัน
– วันที่ 24 มิถุนายน เป็นวันที่ทุกคนนั้น อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ

ทั้งนี้ ทั้งนั้น ก็ยังมี ป้ายแบคดรอปขนาดใหญ่ ที่มีข้อความระบุว่า จะผนึกกำลังทั้งแผ่นดิน เพื่อต่อต้านรัฐธรรมนูญเผด็จการ และ ปิดสวิตช์ ส.ว. รัฐธรรมนูญประชาชน ซึ่ง กิจกรรมดังงกล่าวนั้น มีแกนนำกิจ
กรรมนั่นก็คือ นาย พริษฐ์ ชิวารักษ์ / นางสาว ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล / นาย อานนท์ นำภา / นาย ภาณุพงศ์ จาดนอก และ นาย จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา นอกจากนี้ ภายในกิจกรรม ก็ได้ทำการแสดง ถึงเหตุการณ์ กราเปลี่ยนระบบ การปกครองในประเทสไทย และยังมี การอ่าน แถลงการณ์ของคณะราษฎร ในกิจกรรมอีกด้วย

อภิวัฒน์สยาม
อภิวัฒน์สยาม

ต่อมาในช่วงเวลา 11 : 00 น. ได้มีการเริ่มเดินขบวน พร้อมกับ หมุดคณะราษฎร แบบจำลองขนาดใหญ่ เพื่อ
จะนำไปยังรัฐสภา ต่อมา ทางด้าน นางสาว ปนัสยา ืก็ได้ออกมา อ่าน จดหมายที่ พวกเขาแสดงจุดยืนต่อการร่างรัฐธรรมนูญ 3 ข้อ นั่นก็คือ

ข้อ1. ใน ร่างรัฐธรรมนูญนั้น จะต้องมีการแก้มาตรา และ แก้ทุก ๆ หมวด โดยไม่มี ข้อแม้ใด ๆ
ข้อ2. ร่างรัฐธรรมนูญ จะต้องพึงเป็นของประชาชนด้วย การที่จะแก้ไข หรือว่า จะทำการร่างรัฐธรรม
นูญขึ้นใหม่ได้ จะต้องทำผ่านสมาชิกสภา ร่างรัฐธรรมนูญ ที่จะต้องเป็นสมาชิก ที่มาจากการเลือกตั้งเท่านั้น
และ ข้อ 3. ในร่างรัฐธรรมนูญนั้น ห้ามเป็นเครื่องมือสืบทอดอำนาจของ นาย ประยุทธ์ จันทร์โอชา และ คณะ บทบัญญัติใด ๆ ที่อาจจะเอื้อให้เกิดการสืบทอด ในเรื่อง ด้านอำนาจอย่างไม่เป็นธรรม ยกตัวอย่าง ในเรื่อง อำนาจของวุฒิสภาและ ในส่วนขององค์กรอิสระต่าง ๆ ก็จะต้องถูกยกเลิก

24 มิถุนายน กับ 6 เรื่องสำคัญ

24 มิถุนายน อภิวัฒน์สยาม
24 มิถุนายน อภิวัฒน์สยาม

1. ในปี ค.ศ. 1958 เกิด รัฐบาลคณะราษฎรล่มสลาย
ในช่วงปี 2501 นั้น ได้เกิดรัฐประหารเกิดขึ้นกับประเทศไทย แต่การโจมตีจริง ๆ แล้วเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2490
แต่ ในปี 2476 ก็กลับมารุ่งเรื่องอีกครั้งในช่วงยุคของ ประชาธิปไตย

2. อภิวัฒน์สยาม กับ รัฐธรรมนูญในช่วงแรกของไทย
ราชกาลที่ 7 นั้น ได้เริ่มมีการให้ รัฐธรรมนูญฉบับแรกแก่ประชาชน ในปี 2475 และ เป็นฉบับแรกอีกด้วย ทั้งนี้ ได้แบ่ง ประชาธิปไตย ออกมาเป็น 3 ช่วงด้วยกัน 24 มิถุนายนราศีอะไร

3. ได้ถือกำเนิดวัน อภิวัฒน์สยาม ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 
ในวันที่ 26/06/2475 ราชกาลที่ 7 ลงพระปรมาธิปไธยพระราชกำหนดนิรโทษ
และ ในวันที่ 27/06/2475 ได้พระราชทาน กติกาการปกครองบ้านเมืองไว้ ชั่วคราวก่อน

4. ปัจจัยของ การเกิด อภิวัฒน์สยาม นั่นก็คือ
ปัจจัยในด้านของการก่อตัวของผู้คนยุคใหม่
ปัจจัยทางด้าน สภาพแวดล้อมต่าง ๆ
ปัจจัยในเรื่องของการเมือง การปกครอง
ปัจจัยด้านแน้วคิดใหม่ ๆ และ การมีอุดมการณ์
ปัจจัยของเศรษฐกิจโดยการร่างฉบับ การแก้ปัญหา ทางด้านงบปาะมาณ

5. ผลกระทบหลังจากเกิดการ  “อภิวัฒน์สยาม”
ในส่วนของผลกระทบนั้น ก้มาหลาย ๆ ด้าน ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมต่าง ๆ

6. อภิวัฒน์สยาม ๒๔๗๕ แบ่งออกเป็น 2 ครั้ง
ครั้งแรกในปี ๒๔๗๕ และ ในปี ๒๔๗๖ นั้นเอง

บทความแนะนำ