WINMED หุ้น
WINMED หุ้น

วันแรก หุ้น WINMED เข้าเทรด ลุ้นยืนราคาเหนือ IPO

WINMED หุ้น วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ 2564 ผู้สื่อข่าวได้มีการรายงานว่า บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล WINMED เริ่มซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ MAI เป็นวันแรก ในกลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภค ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ เวลานี้ ราคา IPO 1,240 ล้านบาท โดยมีชื่อย่อที่เรียกกันง่ายๆ ในตลาดหลักทรัพย์ว่า WINMED นั้นเอง

สำหรับกลุ่ม บริษัท WINMED ดำเนินการทางด้านธุรกิจ เป็นผู้นำเข้า และ จำหน่ายเครื่อง และชุดอุปกรณ์เพื่อการตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัย และบำบัดรักษาทางการแพทย์ เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการเก็บรักษาโลหิต และผลิตภัณฑ์ของโลหิต

ซึ่งบริษัทได้ถูกแต่งตั้งเป็นผู้นำเข้า และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต 23 บริษัท ใน 12 ประเทศทั่วโลก โดยได้รับมีการแต่งตั้งเป็น Exclusive Distributor จากบริษัทผู้ผลิตชั้นนำจากทั่วโลกยกตัวอย่างประเทศ เช่น ประเทศเยอรมนี ประเทศสหรัฐอเมริกา และ ประเทศสเปน

รวมถึงยัง เป็นตัวแทนของบริษัทผู้ให้บริการตรวจวินิจฉัยด้านพันธุศาสตร์ จากต่างประเทศสำหรับการให้บริการตรวจสารพันธุกรรม และความผิดปกติของทารกในครรภ์ นอกจากนี้ มีบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ที่เกี่ยวกับสุขภาพและสุขอนามัยอีกด้วย

โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา ทางบริษัทมีสัดส่วนกลุ่มลูกค้าผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ข้างต้น ได้แก่ หน่วยงานและ ห้องปฏิบัติการฯของรัฐบาล ร้อยละ 63 โรงพยาบาล คลินิค และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของทางเอกชน ร้อยละ 26 องค์กรการกุศล เช่น ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร้อยละ 11

WINMED มีทุนชำระแล้วเป้นจำนวนเงิน 200 ล้านบาท มูลค่าที่ได้ตราไว้นั้น หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญเดิม 280 ล้านหุ้น และ หุ้นสามัญเพิ่มทุน 120 ล้านหุ้น เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ จำนวนไม่เกิน 90 ล้านหุ้น ผู้มีอุปการคุณของบริษัท จำนวนไม่เกิน 18 ล้านหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 12 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 30 เมษายน และ 5 – 6 พฤษภาคม พ.ศ 2564 ในราคาหุ้นละ 3.10 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 372 ล้านบาท และ มีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,240 ล้านบาทเป็นต้น

แย้มธุรกิจครึ่งปีหลัง ไฮซีซั่น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด หรือ WINMED ผู้นำเข้า และจำหน่ายเครื่อง และชุดอุปกรณ์ สำหรับการเก็บ การตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัย และการบำบัดรักษาทางการแพทย์ เปิดเผยว่า บริษัทมั่นใจว่าการเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในครั้งนี้ เมื่อ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ 2564 ที่ผ่านมาไม่นาน จะได้รับการตอบรับที่ดีสุดๆ จากนักลงทุนต่างๆ

เนื่องจากมีความมั่นใจในหลายด้านปัจจัย พื้นฐานของบริษัท ที่มีโอกาสเติบโตมายาวนานและมั่นคง ทั้งด้านฐานะการเงิน ความสามารถการทำกำไร รวมถึงการมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญใน ธุรกิจมากว่า 27 ปี อีกด้วยจึงสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนได้

โดยหลังจากการระดมทุน ในตลาดหลักทรัพย์ในครั้งนี้ บริษัทจะนำเม็ดเงินที่ได้มาลงทุนก่อสร้าง ห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อไวรัส  HPV ผ่านชุดเก็บเซลล์จากช่องคลอดด้วยตนเอง เริ่มก่อสร้างไตรมาส 2/64 และห้องปฏิบัติการที่ครอบคลุม ด้านการเตรียมผลิตภัณฑ์เซลล์

เพื่อการรักษาด้วยวิธีเซลล์บำบัด (Cell Therapy) เริ่มก่อสร้างไตรมาส 3/64 รวมถึงการชำระคืนเงินกู้ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการต่างๆ สิ่งนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจต่อไป ในอนาคตได้อีกด้วย อีกทั้งการระดมทุน จะส่งผลให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจได้อีกมากมายและทั่วถึง สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้สนใจ และยังเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และสร้างการเติบโต ให้เป็นไปตามแผนและกรอบเวลา ที่ทางบริษัทได้วางไว้อย่างมั่นคง

ทางบริษัทได้มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโต อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วที่สุด โดยทิศทางธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลัง มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีมากๆ เนื่องจากเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่น ซึ่งจะมีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ประมาณ 60% เมื่อเทียบกับ ช่วงครึ่งปีแรกที่ประมาณ 40% นั้นเองอีกทั้งโครงการห้องปฏิบัติการ ตรวจหาเชื้อไวรัส  HPV ผ่านชุดเก็บเซลล์จากช่องคลอดด้วยตนเอง คาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ ในช่วงไตรมาส 3/64 มั่นใจได้ว่าบริษัทจะรักษาอัตราการเติบโต ของรายได้ และกำไรให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุดในอนาคต

จึงมั่นใจว่า WINMED จะมีโอกาสที่สามารถขยายธุรกิจอีกมากมาย เพิ่มยิ่งขึ้นในอนาคต บริษัทมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและมั่นคง สะท้อนจากผลกำไรสุทธิปี 2563 ที่ทำกำไรสุทธิอยู่ที่ 51.59  ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 กำไรสุทธิ 37.19 ล้านบาท

สร้างความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด ส่งผลให้กำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings Per Share) เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 0.129 บาทต่อหุ้น จากเดิม 0.093 บาทต่อหุ้น (พิจารณาจากจำนวนหุ้นทั้งหมดหลัง IPO) ขณะที่อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 3.10 บาท อยู่ที่ 24.04 เท่า นั้นเอง

บทความแนะนำ